Klimaatschokken kunnen het aantal sterfgevallen door conflicten doen toenemen: IMF

Klimaatschokken kunnen het aantal sterfgevallen door conflicten doen toenemen: IMF

Klimaatverandering dreigt de conflicten in fragiele landen over de hele wereld te verergeren en tot meer sterfgevallen te leiden, aldus het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in een rapport.

Hoewel klimaatschokken op zich misschien niet tot nieuwe onrust leiden, zegt het IMF, ‘verergeren ze conflicten aanzienlijk, waardoor de kwetsbaarheid toeneemt’, zoals honger, armoede en ontheemding.

Tegen 2060 zou het aantal sterfgevallen door conflicten kunnen toenemen met 8,5 procent als percentage van de bevolking in zogenaamde fragiele en door conflicten getroffen staten (FCS), en met wel 14 procent in die landen die te maken krijgen met een extreme temperatuurstijging, aldus het rapport.

In totaal worden 39 landen, waar bijna een miljard mensen wonen en 43 procent van de armen in de wereld, door de Wereldbank geclassificeerd als FCS.

Meer dan de helft van deze landen, die onevenredig zwaar worden getroffen door de klimaatverandering, bevindt zich in Afrika.

Meer dan 50 miljoen mensen in deze landen zouden tegen 2060 honger kunnen lijden als gevolg van een lagere voedselproductie in combinatie met hogere prijzen, waarschuwde het IMF.

De economische verliezen als gevolg van klimaatschokken zijn in fragiele landen “ernstiger en hardnekkiger” dan in andere landen, voegde het eraan toe.

In een aparte blog zei het IMF dat het van cruciaal belang is dat leiders die volgende week in Kenia bijeenkomen voor de eerste Afrikaanse Klimaattop, oplossingen bedenken voor kwetsbare landen.

“Elk jaar worden in fragiele staten drie keer meer mensen getroffen door natuurrampen dan in andere landen. Rampen in fragiele staten verdringen meer dan tweemaal het deel van de bevolking in andere landen”, aldus de blog.

Het IMF zei dat deze landen in 2040 gemiddeld 61 dagen per jaar te maken kunnen krijgen met temperaturen boven de 35 graden Celsius – vier keer meer dan andere landen.

“Extreme hitte, samen met de vaker voorkomende extreme weersomstandigheden die daarmee gepaard gaan, zal de menselijke gezondheid in gevaar brengen en de productiviteit en banen in belangrijke sectoren zoals de landbouw en de bouw schaden.”

De top van 4 en 6 september in Nairobi heeft tot doel de dringende klimaatuitdagingen aan te pakken waarmee het continent van 1,4 miljard mensen wordt geconfronteerd en loopt vooruit op de volgende ronde van VN-klimaatbesprekingen in de Verenigde Arabische Emiraten in november en december.

Jarenlang eisen Afrikaanse regeringen dat de grootste vervuilers ter wereld betalen voor de schade die hun emissies hebben veroorzaakt.

“In de aanloop naar COP28 in Dubai is het essentieel om klimaat en conflict samen te beschouwen”, zei Nazanine Moshiri, senior analist van de International Crisis Group, voorafgaand aan de top in een notitie aan AFP.

“We hoeven alleen maar te kijken naar de situatie in de Hoorn van Afrika, waar klimaatverandering en conflicten de instabiliteit nog verder voeden met vijf opeenvolgende slechte regenseizoenen, ongekende overstromingen en de ergste voedselcrisis ter wereld”, voegde Morishi eraan toe.