Hooggerechtshof vernietigt belangrijk artikel over online nieuwsblokken

Hooggerechtshof vernietigt belangrijk artikel over online nieuwsblokken

Het Constitutionele Hof heeft het artikel vernietigd dat het mogelijk maakte de toegang tot onlinenieuws te blokkeren en inhoud te verwijderen op grond van schending van persoonlijke rechten.

In het artikel staat: “Individuen die beweren dat hun privacy op internet wordt geschonden, kunnen rechtstreeks een aanvraag indienen bij de autoriteit om te verzoeken om blokkering van de toegang tot de inhoud.” In een cruciale beslissing over het blokkeren van de toegang tot onlinenieuws heeft het Hooggerechtshof de nietigverklaring ervan uitgesproken en opgemerkt dat het artikel in strijd is met de grondwet.

Bovendien achtte de hoogste rechtbank ook de regeling die de president van de Information Technologies and Communication Authority (BTK) de bevoegdheid geeft om de toegang te blokkeren zonder gerechtelijk bevel, ongrondwettelijk.

In het besluit werd benadrukt dat het verlenen van dergelijke bevoegdheden aan het hoofd van de BTK zonder een definitieve rechterlijke beslissing een “schending van het vermoeden van onschuld” was.

De rechtbank bekritiseerde het ontbreken van een geleidelijke interventiemethode en stelde dat de regelgeving “niet in overeenstemming was met de eisen van een democratische samenleving en onevenredig was.”

De rechtbank wees er ook op dat de regel een ernstige inmenging vormde in de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

Het nietigverklaringsbesluit treedt in werking negen maanden na de publicatie ervan in de Staatscourant op 10 januari. In het licht van het nietigverklaringsbesluit moet een nieuwe regeling worden opgesteld.