Het Turkse parlement dringt aan op een garantiemechanisme in het conflict tussen Israël en Hamas

Het Turkse parlement dringt aan op een garantiemechanisme in het conflict tussen Israël en Hamas

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan heeft een oproep gedaan voor de implementatie van een “garantiemechanisme om toezicht te houden op de verplichtingen van de partijen” die betrokken zijn bij het aanhoudende conflict tussen Israël en Hamas.

“Türkiye is bereid dit concept verder te ontwikkelen en de verantwoordelijkheid te delen voor het creëren van een waardige, eerlijke en veilige toekomst voor iedereen”, zei Fidan tijdens een topconferentie in Caïro op 21 oktober.

De minister benadrukte het kritische karakter van het gedrag en de boodschappen van de internationale gemeenschap bij het oplossen van het conflict.

“Israël moet begrijpen dat een tijdelijke zogenaamde overwinning in de loop van de geschiedenis niet tot vrede op de lange termijn zal leiden en daar ook nu niet toe zal leiden, zoals in het verleden”, zei hij. “Deze crisis kan oorlogen op wereldschaal veroorzaken.”

Het verlenen van onvoorwaardelijke militaire hulp aan Israël of het aanzetten van regionale landen tot ‘onrealistische en onhoudbare plannen’ zou de kwestie alleen maar verder verergeren door ‘het lot van het Palestijnse volk te verwaarlozen’, aldus Fidan.

De topdiplomaat van Türkiye sloot af met een pleidooi voor een heropleving van de inspanningen om een ​​vredesproces te herstellen dat gebaseerd is op een tweestatenoplossing.

De top van Caïro, waaraan leiders uit de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Spanje, Italië en Griekenland deelnamen, had tot doel het aanhoudende conflict aan te pakken en naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Van zijn kant pleitte VN-chef Antonio Guterres voor een “humanitair staakt-het-vuren” in de oorlog die een groot deel van Gaza heeft verwoest, en eiste “actie om een ​​einde te maken aan deze goddelijke nachtmerrie”.

Guterres zei dat de Palestijnse enclave met 2,4 miljoen inwoners “een humanitaire catastrofe” doormaakte, met duizenden doden en meer dan een miljoen ontheemden.

Volgens Arabische diplomaten die op voorwaarde van anonimiteit met AFP spraken, slaagde de bijeenkomst er niet in om tot overeenstemming te komen, waarbij westerse vertegenwoordigers “een duidelijke veroordeling zochten waarbij de verantwoordelijkheid voor de escalatie bij Hamas werd gelegd”, wat de Arabische leiders weigerden.

De top vond plaats op de dag dat een eerste konvooi hulpvrachtwagens het zuiden van Gaza binnen reed, waarvan Guterres zei dat het snel moest worden uitgebreid, met “veel meer” hulp.