Het Turkse FM benadrukt het belang van de banden tussen Turkije en de EU

Het Turkse FM benadrukt het belang van de banden tussen Turkije en de EU

De Turkse topdiplomaat heeft het belang van de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie herhaald en er bij Brussel op aangedrongen de vooruitgang niet te verstoren vanwege oppervlakkige politieke agenda's van bepaalde lidstaten.

Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan ontving eind 20 maart de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Jose Manuel Albares in Ankara. De twee collega's bespraken de bilaterale banden, de toetreding van Türkiye tot de EU, de ontwikkelingen in Gaza en Oekraïne, en hielden een gezamenlijke persconferentie.

Eraan herinnerend dat toetreding tot de EU als volwaardig lid nog steeds het strategische doel van Türkiye is, zei Fidan: “Ik herhaalde dat het EU-toetredingsproces van Türkiye te belangrijk is om over te laten aan de oppervlakkige politieke agenda’s van sommige landen.”

De minister herinnerde eraan dat de toetredingsonderhandelingen met Türkiye een paar jaar na het begin van de onderhandelingen in 2005 werden onderbroken en benadrukte de noodzaak van een hernieuwde politieke wil vanuit Brussel met betrekking tot het Turkse toetredingsproces.

Het bevorderen van de gesprekken over de modernisering van de douane-unie, visumliberalisering, handel en samenwerking op het gebied van migratie zou voor beide partijen voordelen opleveren. Fidan verklaarde, maar voegde eraan toe dat het werk aan deze kwesties niet serieus genoeg is.

De verkiezingen voor het Europees Parlement zullen Europa een ander politiek landschap opleveren, zei de Turkse minister: “Wij geloven dat de betrekkingen tussen de instellingen van de Europese Unie en Turkiye vooruit zullen gaan met een positievere agenda, ongeacht de resultaten van de parlementsverkiezingen.”

Ankara juicht het Spaanse standpunt ten aanzien van Gaza toe

Fidan prees het standpunt van Spanje over de aanhoudende Israëlische aanvallen op Palestijnen en zei: “Spanje is een van de landen in de EU geweest die aan de zijde van het Palestijnse volk stonden en een principieel standpunt over Gaza nastreefden. Deze prijzenswaardige houding van Spanje bewijst ook dat de kwestie Palestina universeel is en verder gaat dan religieuze en culturele identiteiten.”

Op het bilaterale front zullen Türkiye en Spanje acht posities innemene Bijeenkomst van de Strategische Raad op hoog niveau in juni, zei de minister. De defensie-industrie zal een samenwerkingsgebied blijven via concrete projecten, voegde Fidan eraan toe.

'De staat Palestina moet worden gevestigd'

Van zijn kant benadrukte de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken dat de toekomst van vrede in de regio de “vestiging van een permanente staat Palestina noodzakelijk maakt. De staat Palestina moet permanent worden gevestigd”, zei hij.

“Realistisch gezien willen we dat Palestina en Gaza samen een staat vormen, met een eigen corridor van Palestina, maar ook met transport naar Jeruzalem. Daarom willen wij ook een vredesconferentie organiseren'', aldus Albares.

Wat betreft de dialoog tussen Ankara en Brussel sprak de Spaanse minister de steun van Madrid uit aan het toetredingsproces van Türkiye tot de EU.

“Wij steunen consequent de dialoog tussen Türkiye en de EU”, zei hij, herinnerend aan de noodzaak om de inspanningen voor het verbeteren van de douane-unieovereenkomst tussen Türkiye en de EU te vergroten.