Het revitaliseringsproject van Hatay wordt in maart afgerond

Het revitaliseringsproject van Hatay wordt in maart afgerond

Een internationaal team van experts uit verschillende disciplines zal in maart een project voltooien over de revitalisering van de door de aardbeving getroffen zuidelijke provincie Hatay, en vooral het stadscentrum, waarbij de groep niet alleen rekening houdt met de fysieke aspecten, maar ook met de ‘geest van de stad en de emoties van de overlevenden van de aardbeving.”

Na de ramp die aan meer dan 50.000 mensen het leven kostte, vereist het behoud van Hatay’s identiteit als stad van beschavingen in elke fase nauwgezette aandacht. De Türkiye Design Council onderkende deze gevoeligheid en bood zich vrijwillig aan om het masterplan, het stedenbouwkundig ontwerp en de architecturale projecten van de stad te ontwikkelen met een multidisciplinaire inspanning.

Bij de onthulling van hun eerste inspanningen in september gaf het team op 23 oktober inzicht in de voortgang die ze tot nu toe hebben geboekt en schetste de belangrijkste criteria voor hun project tijdens een workshop in de door de aardbeving getroffen stad.

In hun presentatie benadrukten de architecten dat het meest cruciale aspect is om het behoud van de essentie van Hatay te garanderen en om rekening te houden met de emotionele factoren en ervaringen van de overlevenden van de aardbeving.

Mehmet Kalyoncu, voorzitter van de Türkiye Design Council, onderstreepte de competentie van het team en omschreef de leden wereldwijd als de ‘beste koppen’ in hun vakgebied.

Naast de leden willen ook experts uit Londen, Madrid, New York en Turkse professionals die in het buitenland hebben uitgeblonken op het gebied van stadsplanning een bijdrage leveren, aldus Kalyoncu.

Erop wijzend dat het Ministerie van Milieu, Verstedelijking en Klimaatverandering de bouw van het project op zich heeft genomen, waarbij wordt beweerd dat de stad zich zal uitbreiden van het centrum naar de buitenwijken, en dat de initiële structuren een cruciale rol spelen bij het begeleiden van de daaropvolgende ontwikkeling.

Ömer Selçuk Baz, een van de architecten die bij het project betrokken was, benadrukte dat ontwerpen centraal staat om relaties met de buurt te vergemakkelijken en de lokale cultuur te behouden.

In het kader van het project zullen gebieden waar mensen vóór de aardbeving woonden, worden heringericht zonder verplaatsing. Nieuwe woningen in deze gebieden worden zo ontworpen dat ze een comfortabel woonklimaat garanderen en nieuwbouwwoningen worden uitsluitend teruggegeven aan de vorige bewoners. Het project heeft ook tot doel het oude stadscentrum te verjongen en nieuwe commerciële zones te creëren en tegelijkertijd werkgelegenheid te creëren.

Het team is ook van plan het silhouet van de stad te accentueren door de moskeeën, kerken en synagogen te benadrukken, waardoor de identiteit behouden blijft.

Bovendien spraken enkele overlevenden van de aardbeving die de workshop bijwoonden hun verwachtingen uit voor snellere en professionelere oplossingen met betrekking tot de levertijden voor hun nieuwe woonruimtes en woningen.