Het koolstofvrij maken van de scheepvaart gaat meer dan 100 miljard dollar per jaar kosten: VN

Het koolstofvrij maken van de scheepvaart gaat meer dan 100 miljard dollar per jaar kosten: VN

De VN riep woensdag op tot een snelle decarbonisatie van de scheepvaartsector en waarschuwde dat het prijskaartje de $100 miljard per jaar zou kunnen overschrijden, aangezien de uitstoot van de sector blijft toenemen.

Het handels- en ontwikkelingsagentschap van de VN, UNCTAD, benadrukte de cruciale rol die de scheepvaart speelt in de wereldeconomie, waarbij ruim 80 procent van alle verhandelde goederen ter wereld over zee wordt vervoerd.

Maar het is ook verantwoordelijk voor bijna drie procent van alle broeikasgasemissies wereldwijd.

In een tijd waarin industrieën onder druk staan ​​om hun ecologische voetafdruk te verkleinen om catastrofale klimaatverandering te voorkomen, is de uitstoot van de mondiale maritieme vloot de afgelopen tien jaar met 20 procent toegenomen.

“Wij roepen op tot mondiale actie om de scheepvaart koolstofvrij te maken”, zei UNCTAD-chef Rebeca Grynspan tegen verslaggevers, terwijl hij een jaarverslag over de sector presenteerde.

“Een evenwicht vinden tussen ecologische duurzaamheid, naleving van de regelgeving en economische eisen is van cruciaal belang voor een welvarende, rechtvaardige en veerkrachtige toekomst voor het zeevervoer”, zei ze.

Het agentschap roept op tot een snelle verschuiving naar schonere brandstoffen in de scheepvaartsector, waar bijna 99 procent van de mondiale vloot afhankelijk blijft van conventionele brandstoffen.

“De brandstoftransitie in de scheepvaart staat nog in de kinderschoenen”, vertelde Shamika Sirimanne, hoofd van de technologie- en logistieke divisie van UNCTAD, aan verslaggevers.

UNCTAD noemde enkele veelbelovende ontwikkelingen, waaronder dat 21 procent van de schepen die momenteel in bestelling zijn, zijn ontworpen voor alternatieve brandstoffen.

Maar het agentschap benadrukte de noodzaak om het tempo op te voeren, en erkende tegelijkertijd dat “de transitie aanzienlijke kosten met zich meebrengt”.

Uit het UNCTAD-rapport blijkt dat er jaarlijks 28 miljard dollar nodig is om schepen tegen 2050 koolstofvrij te maken.

En er zouden elk jaar nog meer investeringen nodig zijn – maar liefst 90 miljard dollar – om tegen die tijd de noodzakelijke infrastructuur voor 100 procent koolstofneutrale brandstoffen te ontwikkelen, aldus het rapport.

Bovendien zou een volledige decarbonisatie de jaarlijkse brandstofkosten met maar liefst 100 procent kunnen verhogen, wat mogelijk een zware tol zou eisen van kleine eilandstaten en andere arme landen die sterk afhankelijk zijn van zeevervoer.

De Internationale Maritieme Organisatie sloot in juli een overeenkomst om de totale jaarlijkse uitstoot van de scheepvaartsector tegen 2030 met minstens 20 procent en tegen 2040 met minstens 70 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2008.

De herziene strategie is er ook op gericht dat de industrie ‘dicht bij’ 2050 een netto-nuluitstoot zal bereiken. Dat is vergeleken met de eerdere doelstelling van een reductie van 50 procent tegen het midden van de eeuw.

De IMO bespreekt economische maatregelen om fondsen te genereren ter ondersteuning van de inspanningen van armere landen om de economie koolstofvrij te maken en om de prijskloof tussen traditionele en alternatieve brandstoffen te dichten.

Om een ​​rechtvaardige transitie te garanderen, roept UNCTAD ook op tot een universeel regelgevingskader, dat voor iedereen geldt, om een ​​“decarbonisatieproces met twee snelheden” te helpen voorkomen.

Duidelijke regelgeving zou helpen een groot deel van de onzekerheid weg te nemen waarmee scheepseigenaren in de wereld worden geconfronteerd, van wie velen zich voorbereiden op het vernieuwen van verouderende vloten.

Begin 2023 waren de commerciële schepen ter wereld gemiddeld 22,2 jaar oud, terwijl meer dan de helft van de mondiale vloot ouder was dan 15 jaar.

“Dit is een uitdaging en een kans”, zei Grynspan, erop wijzend dat dit een stimulans zou kunnen zijn om duurzamere schepen te bouwen.

Maar gezien het huidige gebrek aan duidelijkheid over regelgeving en prikkels om over te stappen op alternatieve brandstoffen en groene technologieën, zouden scheepseigenaren die hun vloot moeten vernieuwen ook kunnen kiezen voor schepen in oude stijl die tientallen jaren over de zeeën kunnen rondzwerven.

Het rapport van woensdag benadrukte dat de mondiale scheepvaartsector veerkrachtig blijft, ondanks de uitdagingen die voortkomen uit de Covid-pandemie en de Russische oorlog in Oekraïne.

De mondiale maritieme handelsvolumes en de containerhandel zullen naar verwachting dit jaar beide groeien, na een daling in 2022.

Het rapport wees er ook op hoe de oorlog in Oekraïne “had geleid tot veranderingen in de scheepvaartpatronen en de afgelegde afstanden voor grondstoffen, vooral olie en graan, had vergroot”.

De mondiale olievrachtafstanden bereikten vorig jaar een recordhoogte.

De graantransporten hebben in 2023 ook een grotere afstand afgelegd dan ooit tevoren, omdat landen die traditioneel tarwe en andere producten uit Oekraïne betrekken, gedwongen zijn nieuwe leveranciers te vinden, zoals de Verenigde Staten en Brazilië, aldus UNCTAD.