Het AI-bosbrandsysteem van Türkiye wint een VN-prijs

Het AI-bosbrandsysteem van Türkiye wint een VN-prijs

Türkiye's baanbrekende AI-verbeterde 'Decision Support System', dat wordt gebruikt bij de bestrijding van bosbranden, zal de World Information Society Summit Award ontvangen van de Internationale Telecommunicatie Unie van de VN tijdens een ceremonie die op 27 en 31 mei in Genève wordt gehouden.

Het systeem maakt gebruik van realtime meteorologische gegevens voor een snelle en effectieve brandreactie, waarbij gegevens van het Ministerie van Landbouw en Bosbouw, het directoraat-generaal van Bosbouw en satelliet- en UAV-beelden worden gecombineerd.

Voorspellende modellen op basis van meteorologische factoren helpen bij het voorkomen van branduitbraken en het vaststellen van de oorzaken ervan.

Bovendien maakt het systeem real-time analyse van veranderende omstandigheden mogelijk, waardoor nauwkeurige interventiestrategieën en evacuatieprotocollen mogelijk worden. Constante data-analyse zorgt voor systeemverfijning, waardoor de brandbestrijdingsefficiëntie wordt vergroot.

Het in eigen land ontwikkelde systeem van Türkiye staat bekend om zijn innovatie en belooft een versnelde beheersing van bosbranden en minder slachtoffers.

Bosbouwdirecteur Bekir Karacabey benadrukte de evolutie van het systeem, van het leren van brandgedrag tot realtime besluitvorming op basis van live meteorologische gegevens en terreinanalyse.

Het systeem voorspelt de voortgang van de brand en geeft aan waar de branden zich op bepaalde tijdstippen zouden kunnen verspreiden, wat helpt bij de toewijzing van middelen en de responsplanning.

Toekomstige verbeteringen zijn gericht op geautomatiseerde inzet, waarbij teams worden gewaarschuwd voor onmiddellijke actie bij branddetectie.

“In de volgende fase willen we dat de software automatisch een bericht stuurt naar de teams die het beste kunnen ingrijpen bij de brand, zonder te wachten tot wij instructies geven, en die teams in staat stelt actie te ondernemen”, legt Karacabey uit.

De software onderscheidt Türkiye op het gebied van bosbouwtechnologie, met potentieel voor wereldwijde acceptatie door traditioneel bedreven landen als de VS, Canada, Spanje, Duitsland en Frankrijk, aldus Karacabey.

“Er is momenteel geen land dat deze software gebruikt. Onze vrienden en teams staan ​​voortdurend in contact met deze landen. Op dit moment wachten ze tot wij deze software voltooien, zodat ze deze in hun eigen land kunnen gebruiken.”