FX-activa van niet-financiële bedrijven op $ 173 miljard

FX-activa van niet-financiële bedrijven op $ 173 miljard

De deviezenactiva van Turkse niet-financiële bedrijven daalden vanaf april met 813 miljoen dollar tot 172,6 miljard dollar eind mei, volgens gegevens van de Centrale Bank.

Hun valutaverplichtingen daalden met $ 3,5 miljard tot $ 254,1 miljard.

Het netto deviezentekort van niet-financiële bedrijven bedroeg $ 81,47 miljard, een daling van $ 2,73 miljard ten opzichte van april.

Deposito’s van binnenlandse banken en effecten daalden met respectievelijk $ 2,2 miljard en $ 47 miljoen, terwijl exportvorderingen en directe investeringen in het buitenland met respectievelijk $ 971 miljoen en $ 499 miljoen toenamen, aldus de bank.

“Aan de passiefzijde, terwijl binnenlandse leningen en externe leningen -exclusief handelskredieten – daalden met respectievelijk $ 2,16 miljard en $ 2,11 miljard, stegen de invoerschulden vanaf april met $ 736 miljoen”, voegde het eraan toe.

De kortetermijnactiva bedroegen $ 150,4 miljard, terwijl de kortlopende verplichtingen $ 83,94 miljard bereikten.

Dienovereenkomstig bedroeg het deviezenoverschot op korte termijn $ 66,47 miljard, wat wijst op een daling van $ 1,85 miljard in vergelijking met april. Het aandeel van de kortlopende schulden in de totale schulden was volgens de Centrale Bank 33 procent.