Financiering door de particuliere sector van cruciaal belang voor de klimaattransitie: hoofd van de Wereldbank

Financiering door de particuliere sector van cruciaal belang voor de klimaattransitie: hoofd van de Wereldbank

De Wereldbank werkt eraan om de tijd die het kost om financieringsprojecten van de grond te krijgen te verkorten als onderdeel van een poging om de 79-jarige ontwikkelingsgeldverstrekker te versnellen en op te schalen, zo heeft de president van de Wereldbank aan AFP verteld.

Het duurt momenteel gemiddeld 27 maanden voordat “de eerste dollar de deur uit gaat”, zei Ajay Banga in een interview.

“Als ik het de eerste paar jaar met een derde kan verlagen, zou dat behoorlijk goed zijn”, zei hij.

“De Bank moet veranderen en evolueren.”

Banga nam in juni het management van de bank over met de belofte om de vuurkracht van de kredietverlening te vergroten door grotere particuliere investeringen in de strijd tegen de klimaatverandering aan te moedigen.

In de zeven maanden daarna heeft hij een aantal grote veranderingen doorgevoerd, waarbij hij de missieverklaring van de ontwikkelingskredietverstrekker heeft gewijzigd door er een verwijzing naar de klimaatverandering in op te nemen, en een adviesorgaan voor de particuliere sector heeft opgericht dat oplossingen aanbeveelt om de “belemmeringen voor investeringen van de particuliere sector in opkomende markten” aan te pakken. .”

Op 3 januari zei Banga dat hij van plan is “de geloofwaardigheid te creëren” die nodig is voor de ontwikkelde wereld om haar kapitaalinvesteringen daarin te verhogen.

“Daarvoor moet je een betere bank worden. Je moet sneller, sneller, meer gefocust zijn op impact, minder gefocust op input”, zei hij. “Dan kun je met geloofwaardigheid zeggen: ‘Ik ben nu klaar om meer kapitaal op te nemen.'”

Als onderdeel van een poging om de klimaatfinanciering te vergroten, heeft de Wereldbankgroep onlangs haar doelstelling voor klimaatgerelateerde projecten verhoogd van 35 procent van haar jaarlijkse financiering naar 45 procent.

“Ik denk dat mensen in het zuiden van de wereld heel goed beseffen dat je de armoede niet kunt bestrijden zonder de klimaatverandering te bestrijden”, zei Banga.

Terwijl de ontwikkelde wereld de neiging heeft klimaatverandering te bespreken in termen van het terugdringen van de CO2-uitstoot, ‘spreekt de ontwikkelingswereld de klimaatverandering vaak als aanpassing’, zei hij.

“Ze zien de impact van de klimaatverandering op hen in termen van irrigatie, regenval, bodemdegradatie, verlies aan biodiversiteit, bosbedekking, dat soort dingen,” voegde hij eraan toe.

Om beide uitdagingen het hoofd te bieden heeft de Wereldbank besloten dat de helft van de 45 procent die zich het komende financiële jaar voor klimaatfinanciering zal inzetten, zal gaan naar aanpassing, en de andere helft naar mitigatie.

Maar zelfs als de Bank erin slaagt extra kapitaal van haar leden aan te trekken en extra dollars uit haar balans te persen, is het nog steeds onwaarschijnlijk dat zij de omvang van de uitdaging die de klimaatverandering met zich meebrengt alleen het hoofd kan bieden, zei Banga.

De Wereldbank schatte onlangs dat de ontwikkelingslanden tussen nu en 2030 jaarlijks gemiddeld 2,4 biljoen dollar nodig zullen hebben om de “mondiale uitdagingen van klimaatverandering, conflicten en pandemieën” aan te pakken.

Gezien het feit dat de kredietverplichtingen van de Bank in het meest recente financiële jaar minder dan 130 miljard dollar bedroegen, is de enige manier om dit doel te benaderen het aanmoedigen van een veel grotere deelname van de particuliere sector, aldus Banga.