Erdoğan neemt de bevoegdheid over om de mobilisatie uit te roepen

Erdoğan neemt de bevoegdheid over om de mobilisatie uit te roepen

President Recep Tayyip Erdoğan heeft de bevoegdheid op zich genomen om de mobilisatie en de staat van oorlog uit te roepen, een macht die voorheen in handen was van het ministerieel kabinet.

De machtsverschuiving werd geformaliseerd door middel van een verordening die op 22 mei in de staatscourant van het land werd gepubliceerd en die de handtekening van Erdoğan droeg.

De nieuwe “Mobilisatie- en Staat van Oorlogsverordening” vervangt de vorige verordening, die van kracht was sinds 1990. Deze verandering is een direct gevolg van de herstructurering van het regeringssysteem van Türkiye in 2018, waardoor het ministeriële kabinet in het presidentiële kabinet werd veranderd.

Volgens het 52 pagina's tellende document is het doel van de verordening “in staat te zijn om snel en effectief alle macht en middelen van de staat over te dragen van een staat van vrede naar een staat van mobilisatie of oorlog.”

De verordening schetst dat mobilisatie alle voorbereidingen en maatregelen omvat om de strijdkrachten van het land klaar te maken voor oorlog, evenals het aanpassen van de nationale economie en het management aan oorlogsomstandigheden.

Het ministerie van Defensie definieert mobilisatie als een staat waarin rechten en vrijheden geheel of gedeeltelijk door de wet worden beperkt. Voordat mobilisatie kan worden uitgeroepen, moet er een onmiddellijke mogelijkheid zijn van oorlog met een andere staat of staten, of een situatie van interne onrust die onder normale omstandigheden niet kan worden beheerst.