Een tekort aan onderhoudspersoneel kan de vleugels van de luchtvaartindustrie beschadigen

Een tekort aan onderhoudspersoneel zou de vleugels van de luchtvaartindustrie kunnen doen kortwieken

De Verenigde Staten kampen met een tekort aan onderhoudspersoneel in de luchtvaartindustrie, waarbij babyboomers met pensioen gaan en anderen van baan veranderen tijdens de pandemie.

Dit komt op het moment dat de mondiale vloot van commerciële vliegtuigen tegen 2034 met een derde zal toenemen, waarbij ruim 36.400 schepen betrokken zullen zijn, zo blijkt uit een recent onderzoek van adviesbureau Oliver Wyman.

In het kielzog daarvan zullen de uitgaven in de onderhouds-, reparatie- en revisiemarkt tegen 2034 naar verwachting met bijna 20 procent groeien.

Maar de sector lijdt onder een tekort aan gekwalificeerd personeel en een ontoereikende pijplijn van talent.

Er zijn in Noord-Amerika zo'n 24.000 luchtvaartonderhoudstechnici tekort, een cijfer dat in 2028 bijna 40.000 zal bereiken, merkt Oliver Wyman op.

Deze leemte is niet een leemte die de gerenommeerde Aviation High School in Long Island met haar cohorten van in totaal 2.000 studenten zal kunnen opvullen.

“Ik denk niet dat de Aviation High Schools voldoende capaciteit hebben om genoeg mensen op te leiden”, zegt Steven Jackson, directeur van de Aviation High School in Long Island City.

“Wij zijn een van de grootste middelbare scholen en het zou moeilijk zijn om deze verder op te schalen”, voegde hij eraan toe.

De school is een van de 28 scholen die zijn gecertificeerd door de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) en leidt toekomstige luchtvaartonderhoudstechnici op die na de middelbare school aan de slag kunnen of hun studie aan universiteiten kunnen voortzetten.

“De arbeidsmarkt is goed en er is meer geld, dus op dit moment gaan er meer mensen direct aan het werk dan voorheen”, vertelde Jackson aan AFP.

In de Verenigde Staten hebben ongeveer 4.000 onderhouds-, reparatie- en revisiebedrijven zo'n 185.000 luchtvaartonderhoudstechnici en -ingenieurs in dienst. Volgens de Aeronautical Repair Station Association vormt dit ongeveer 44 procent van het mondiale totaal.

Om de aantrekkelijkheid van luchtvaartonderhoud te vergroten, heeft het Congres in 2018 wetgeving aangenomen die de FAA in staat stelt ad-hocsubsidies te verstrekken.

Als gevolg hiervan werd in maart 13,5 miljoen dollar toegekend aan 32 scholen, waarvan er 20 vooral zouden helpen bij het opleiden van onderhoudsprofessionals.

“Omdat zoveel banen in de luchtvaart van cruciaal belang zijn voor de bedrijfsvoering, kan een aanhoudend tekort er uiteindelijk toe leiden dat de groei van de sector beperkt blijft”, aldus Oliver Wyman in een eerder rapport.

In een vooruitzichten voor de periode 2023-2042 voorspelt luchtvaartgigant Boeing een “sterke” langetermijnvraag naar nieuw gekwalificeerd luchtvaartpersoneel.

Volgens Boeing is er de komende twintig jaar behoefte aan zo'n 690.000 nieuwe onderhoudstechnici om de mondiale commerciële vloot te helpen onderhouden.

De twee grote vliegtuigfabrikanten, Boeing en Airbus, zijn tot bijna het einde van het decennium volgeboekt en lopen steeds meer vertragingen op.

Ondertussen verhogen luchtvaartmaatschappijen hun bestellingen terwijl ze proberen te profiteren van de sterke vraag van reizigers en brandstofefficiënte vloten te bouwen.

Volgens deskundigen heeft het vertrek geleid tot verstoring van de kennisoverdracht tussen ervaren en nieuwe technici.