Economisch programma heeft tot doel de inflatie terug te brengen tot enkele cijfers: Şimşek

Economisch programma heeft tot doel de inflatie terug te brengen tot enkele cijfers: Şimşek

Het nieuwe middellangetermijnprogramma van de regering heeft tot doel de inflatie terug te brengen tot enkele cijfers, zei minister van Financiën Mehmet Şimşek, waarbij hij opmerkte dat de andere twee hoofdpijlers van het programma begrotingsdiscipline en hervormingen zijn.

In het vorige week aangekondigde economische programma voorspelt de regering dat de jaarlijkse inflatie geleidelijk zal dalen van een verwachte 65 procent in 2023 naar 8,5 procent in 2026.

De belangrijkste componenten van het programma zijn desinflatie en prijsstabiliteit, zei Şimşek op 11 september in een interview met de particuliere omroep NTV.

“Het zal een moeilijk proces zijn, maar niet onmogelijk. We zijn in het verleden geslaagd en we zullen opnieuw slagen’, aldus de minister.

Şimşek herhaalde dat de aardbevingen in februari het begrotingssaldo negatief beïnvloedden. De regering streeft ernaar het begrotingstekort, met uitzondering van de uitgaven die verband houden met de aardbeving, onder de 3 procent van het bbp te houden, terwijl er tegelijkertijd begrotingsdiscipline wordt ingevoerd, voegde hij eraan toe.

Het programma is ook bedoeld om de wonden van de aardbeving te genezen, zei Şimşek, en merkte op dat hiervoor voor 8,5 miljard dollar aan obligaties op de agenda staat. Volgens de minister kan de uitgifte van de obligaties tegen het einde van het jaar plaatsvinden.

Ook zal er dit jaar opnieuw een obligatie-uitgifte plaatsvinden ter waarde van 3,5 miljard dollar voor de financiering van de export, aldus de minister.

“We moeten ons concentreren op de inkomstenkant. We zullen inkomsten zoeken buiten de begroting, inclusief privatisering”, zei Şimşek zonder details te geven.

Er is een exitstrategie voor het door forex beschermde depositostelsel, bekend als KKM, zei de minister ook, eraan toevoegend dat de exit geleidelijk zal plaatsvinden.

De KKM heeft een omvang bereikt die de financiële stabiliteit kan aantasten, merkte hij op.

Volgens Şimşek moet de kredietgroei onder controle worden gebracht. “We zouden een groei van de binnenlandse consumptie moeten hebben die consistent is met de doelstelling om de inflatie terug te brengen tot enkele cijfers”, zei hij.