Denemarken gaat 's werelds eerste koolstofbelasting op vee invoeren

Denemarken gaat ’s werelds eerste koolstofbelasting op vee invoeren

Denemarken gaat de eerste CO2-belasting op vee ter wereld invoeren. Deze unieke maatregel moet het Scandinavische land dichter bij de doelstelling brengen om in 2045 CO2-neutraal te zijn.

klasse=”cf”>

Vanaf 2030 worden methaanemissies veroorzaakt door winderigheid van runderen en varkens belast met een tarief van 300 kronen ($43) per ton CO2-equivalent.

Dit bedrag zal in 2035 stijgen tot 750 kronen, zo staat in een overeenkomst die eind juni werd gesloten tussen de regering, een deel van de oppositie en vertegenwoordigers van veehouders, de industrie en vakbonden.

De tekst moet nog door het parlement worden goedgekeurd, dat er na de zomer over zal oordelen.

Voor Christian Fromberg, campagneleider bij Greenpeace Nordic, biedt de tekst “hoop… in een situatie waarin veel landen terugkrabbelen op het gebied van klimaatactie.”

“Hoewel de koolstofbelasting hoger had moeten zijn en eerder had moeten worden ingevoerd, is het toch een belangrijke mijlpaal”, vertelde hij aan AFP.

Tegelijkertijd betreurde Fromberg de “gemiste kans” om “een nieuwe richting voor de Deense landbouw” te creëren.

klasse=”cf”>

Dit ondanks het feit dat de methoden zeer intensief zijn en veel stikstof lozen, wat verantwoordelijk is voor het zuurstofverlies van het water.

Zonder zuurstof verdwijnen de zeeflora en -fauna.

Voor de Deense Vereniging voor Duurzame Landbouw is de overeenkomst echter ‘nutteloos’.

Het is “een droevige dag voor de landbouw”, zo staat in een persbericht.

“Als boer voel ik me ongemakkelijk omdat we deelnemen aan een onzeker experiment” dat “de voedselvoorzieningszekerheid in gevaar zou kunnen brengen”, aldus Peter Kiaer, voorzitter van de vereniging, die eraan herinnerde dat Nieuw-Zeeland een soortgelijk voorstel heeft laten varen vanwege protesten van boeren.

Om de rekening voor Deense boeren te verlagen, wordt in het plan een belastingaftrek van 60 procent voorgesteld.

De werkelijke kosten voor boeren zullen naar verwachting vanaf 2030 120 kronen per ton bedragen, en vijf jaar later oplopen tot 300 kronen.

Volgens prognoses van het ministerie van Economische Zaken kunnen er als gevolg van de overeenkomst tegen 2035 zo’n 2.000 banen in de sector verloren gaan.

De opbrengsten van de belasting worden opnieuw geïnvesteerd in de ecologische transitie van de landbouwsector.

Meer dan 60 procent van het landoppervlak is bestemd voor landbouw.

klasse=”cf”>

Bovendien zou het braakleggen van 140.000 hectare moeten bijdragen aan een grotere koolstofopslag in de bodem, waardoor de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer afneemt.

“In Denemarken hebben we een grote mythe dat we een groene koploper zijn”, aldus Fromberg.

“Het is heel moeilijk om te stellen dat deze overeenkomst historisch is. Het is een voortzetting van het pad van intensivering dat de Deense landbouw de afgelopen 70 jaar heeft gevolgd. En de deal stimuleert dat de Deense landbouw het meest intensieve vleesproducerende land ter wereld zal blijven.”

Volgens de Deense Landbouw- en Voedselraad is Denemarken een van de grootste exporteurs van varkensvlees ter wereld. Volgens deze exporteurs is het land goed voor bijna de helft van de agrarische export van het land.