De valutaactiva van niet-financiële bedrijven bedragen $172 miljard

De valutaactiva van niet-financiële bedrijven bedragen $172 miljard

De deviezenactiva van Turkse niet-financiële bedrijven zijn in juni met 3,15 miljard dollar gestegen tot 171,9 miljard dollar in juli, aldus de Centrale Bank.

De deviezenverplichtingen van deze bedrijven daalden in dezelfde periode met 499 miljoen dollar tot 251,2 miljard dollar.

Het netto valutatekort bedroeg $79,3 miljard, een daling met $3,6 miljard vergeleken met juni.

“Aan de activakant, terwijl de deposito’s aangehouden door binnenlandse banken, directe investeringen in het buitenland en exportvorderingen met respectievelijk $2,8 miljard, $416 miljoen en $243 miljoen stegen, daalden de effecten met $288 miljoen”, aldus de Centrale Bank.

Aan de passiefzijde daalden de binnenlandse leningen en importschulden met respectievelijk $368 miljoen en $236 miljoen, terwijl de externe leningen -exclusief handelskredieten- met $155 miljoen stegen vergeleken met juni 2023.

In juli daalden de externe kortetermijnleningen van niet-financiële bedrijven met $80 miljoen, terwijl de externe leningen op lange termijn met $1 miljoen daalden.

Hun kortetermijnactiva bedroegen $149 miljard en hun kortetermijnverplichtingen bedroegen $83,8 miljard.