De overheid stelt een routekaart op om bossen te beschermen

De overheid stelt een routekaart op om bossen te beschermen

Het Ministerie van Landbouw en Bosbouw heeft een vijfjarig strategisch plan gepubliceerd om de bossen en het groen van het land te beschermen en te ontwikkelen.

Het plan stelt dat de rol van bossen op de voorgrond zal komen met het koolstofbeprijzingsmechanisme dat in de nabije toekomst in Türkiye zal worden ingevoerd en dat natuurlijke systemen een cruciale optie zullen zijn voor koolstofcompensatie-inspanningen, vooral door de particuliere sector.

Binnen deze reikwijdte beoogt het de bosbouwregelgeving te herzien en daarin emissiehandel en vrijwillige koolstofmechanismen op te nemen, deze te harmoniseren met ‘koolstofkredieten’, en een ‘koolstofmarktactieplan’ voor de bosbouw voor te bereiden.

Beperkingen op mijnbouw

Volgens het plan creëren sommige wettelijke regelingen, zoals amnestie op het gebied van bestemmingsplannen, strafvermindering en belastingverlaging, een perceptie van amnestie voor boscriminaliteit in de samenleving, wat resulteert in het verlies van bosgebieden om nederzettingen, landbouwgrond en plateaugebieden te verwerven.

Als reactie hierop zal een mechanisme worden opgezet om de impact te bepalen die elke wettelijke regeling kan hebben op de bosbestanden, zullen quota worden toegepast bij de vergunningverlening en exploitatie in overeenstemming met regionale landplanning en classificatie op lange termijn die geschikt is voor mijnbouw, en zal de wetgeving zal in deze richting ontwikkeld worden.

Mijnbouwgebieden zullen worden gemonitord met behulp van hoogwaardige technologieën, en er zal voor worden gezorgd dat mijnbouwactiviteiten en herstelpraktijken in het gebied gelijktijdig worden uitgevoerd.

Steun voor dorpelingen, toerisme

Als gevolg van de toenemende belangstelling van toeristen voor het dorpsleven, de oprichting van recreatiegebieden door het uitvoeren van vraaganalyses op regionaal niveau, het verhogen van het inkomen op het platteland door het passeren van ecotoeristische routes door bosdorpen, en het ondersteunen van investeringen in ecotoerisme met subsidies en leningen tegen lage rente, vooral in bosdorpen behoren tot de doelwitten.

Daarnaast zullen de ecotoeristische attracties van bosdorpen worden geïdentificeerd en zullen er inspanningen worden gedaan om bosdorpbewoners aan te moedigen door middel van praktijken zoals pensioenen.

Volgens het plan zullen binnenlandse brandbestrijdingsvliegtuigen worden ontwikkeld om bosbranden te bestrijden. Het type, de inzetlocatie en het aantal vliegtuigen zullen worden bepaald door de regionale behoeften te analyseren, en in deze regio’s zullen geavanceerde bevoorradingsbases en luchtvaartcentra worden gevestigd.

Het eerste luchtvaartcentrum zal naar verwachting in 2025 worden geopend.