De minister van Defensie ontvangt een Kosovaarse collega in Ankara

De minister van Defensie ontvangt een Kosovaarse collega in Ankara

Minister van Defensie Yaşar Güler verwelkomde zijn Kosovaarse tegenhanger, Ejup Maqedonci, op 29 januari in de hoofdstad Ankara.

De bijeenkomst begon met het gebruikelijke spelen van volksliederen, gevolgd door Maqedonci’s groet aan de ceremoniële eenheid, waarbij het diplomatieke protocol werd benadrukt dat werd nageleefd tijdens ontmoetingen op hoog niveau.

Vervolgens voerden de ministers een tête-à-tête-discussie, en later kwamen ze bijeen voor een delegatievergadering achter gesloten deuren.

Maqedonci’s agenda omvatte ook bezoeken aan verschillende Turkse defensie-industriebedrijven, wat de belangstelling voor het verbeteren van de defensiesamenwerking tussen de twee naties onderstreepte.

Tegelijkertijd begon parlementsvoorzitter Numan Kurtulmuş aan een diplomatieke missie naar Bahrein, waar hij een ontmoeting had met Ahmed bin Salman Al-Musallam, de voorzitter van de Raad van Afgevaardigden. Hun discussies gingen over kwesties van wederzijds belang, waaronder de interparlementaire betrekkingen en de aanhoudende geopolitieke ontwikkelingen.

Na hun eerste gesprekken zaten Kurtulmuş en Al-Musallam een ​​interdelegatiebijeenkomst voor in de Bahreinse Nationale Vergadering, waar ze hun optimisme uitten over het versterken van de bilaterale banden tussen Türkiye en Bahrein.

Nadenkend over de historische betekenis van de relatie benadrukte Kurtulmuş het onbenutte potentieel van de commerciële uitwisselingen tussen de twee landen en pleitte hij voor wederzijdse visumliberalisering als middel om nauwere banden te vergemakkelijken.

Als reactie hierop bracht Al-Musallam zijn voldoening uit over het ontvangen van Kurtulmuş en zijn delegatie, en bevestigde hij hun gedeelde inzet om de politieke, diplomatieke en economische betrekkingen naar nieuwe hoogten te tillen.