De minister belooft prioriteit te geven aan het Turkse taalonderwijs

De minister belooft prioriteit te geven aan het Turkse taalonderwijs

Nu het ministerie van Onderwijs onlangs heeft ingevoerd dat studenten een minimumscore van 70 moeten behalen op de Turkse taalcursus om te slagen en naar een hoger niveau te kunnen gaan, merkte minister Yusuf Tekin op dat het ministerie prioriteit zal blijven geven aan het garanderen dat studenten hun moedertaal leren. taal effectiever en nauwkeuriger te maken.

Tekin merkte op dat de stijging van het slagingspercentage van 45 naar 70 voor de Turkse taalcursus reacties van studenten heeft opgeroepen, daarbij verwijzend naar het feit dat veel mensen in het land niet in staat zijn hun eerste taal effectief te spreken met een rijke woordenschat. Het ministerie introduceerde dit wijzigen om dit probleem aan te pakken.

In reactie op beweringen over een zwak spreekniveau in vreemde talen in het land, vooral in het Engels, wees Tekin erop dat iemand die zijn moedertaal niet vaardig kan spreken, moeite zou hebben om een ​​vreemde taal te leren.

“Is het redelijk om van een kind met een woordenschat van ongeveer 100 woorden in de dagelijkse taal te verwachten dat hij converseert in een vreemde taal met een woordenschat van 300-500 woorden? Daarom is het onze eerste wens dat onze kinderen en jongeren hun moedertaal verbeteren Als we dit bereiken, zullen ze niet alleen uitblinken in vreemde talen, maar zullen ze ook hun andere vakken gemakkelijker beheersen”, legde hij uit.