De İYİ-partij verwerpt het voorstel van de AKP voor een nieuwe grondwet

De İYİ-partij verwerpt het voorstel van de AKP voor een nieuwe grondwet

Müsavat Dervişoğlu, de nieuw gekozen leider van de İYİ (Goede) Partij, heeft het vooruitzicht op gesprekken over het voorstel van de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) voor een nieuwe grondwet resoluut van de hand gewezen.

“De İYİ-partij zal, indien nodig, op eigen kracht tot het einde toe strijden tegen een nieuwe ‘(president Recep Tayyip) Erdoğan-grondwet’. We zien niet de noodzaak in om zelfs maar de studie van een nieuwe grondwet te bespreken, we verwerpen die,” Dervişoğlu zei tijdens zijn eerste parlementaire fractievergadering als partijleider op 8 mei.

Het voorstel van de AKP voor een nieuwe grondwet, dat aanvankelijk in december 2022 werd ingediend, heeft niet de nodige steun gekregen, afhankelijk van de steun van ten minste 37 parlementsleden van de oppositie om door te gaan naar een referendum.

Als reactie op de toenaderingen van de AKP gaf Dervişoğlu een duidelijke afwijzing en verklaarde: “Als er een extraatje wordt gezocht voor het scenario van de grondwetswijziging om Erdoğans persoonlijke politieke carrière te dienen, zal de İYİ-partij nooit aan een dergelijk scenario deelnemen.”

Tijdens zijn toespraak benadrukte Dervişoğlu de dringende economische uitdagingen waarmee werknemers, werklozen en studenten worden geconfronteerd.

“Het uitroepen van een nieuwe grondwet in een land zonder wet, met een onrechtvaardige orde en zonder brood is tijdverspilling”, merkte hij op.

Ondertussen duiden recente ontwikkelingen op een breder politiek discours rond constitutionele kwesties. Erdoğan belegde op 2 mei een bijeenkomst met de belangrijkste oppositieleider van de Republikeinse Volkspartij (CHP), Özgür Özel, om het voorstel te bespreken.

Özel herhaalde tijdens zijn ontmoeting met Erdoğan een pleidooi voor “naleving van de bestaande grondwet”.

De Partij voor Gelijkheid en Democratie van de Volkeren (DEM-partij) heeft op haar beurt eerder voorzichtige steun uitgesproken voor een nieuwe grondwet, waarbij zij de noodzaak van verandering onderstreepte en tegelijk waakzaamheid aansprak om discussies niet te laten dienen als ‘reddingslijn voor de regering’.