De Europese Commissie tekent een aardbevingshulppakket ter waarde van 400 miljoen euro

De Europese Commissie tekent een aardbevingshulppakket ter waarde van 400 miljoen euro

Viceminister van Buitenlandse Zaken Mehmet Kemal Bozay en EU-commissaris voor Cohesie en Hervormingen Elisa Ferreira ondertekenden de officiële machtigingsovereenkomst voor een hulppakket van 400 miljoen euro dat via het EU-Solidariteitsfonds aan Türkiye zal worden verstrekt voor de regio die vorig jaar door de aardbevingen van 6 februari is getroffen.

Het EU-Solidariteitsfonds werd opgericht met de EU-begroting en met de hulp van de lidstaten om maatregelen te financieren om de schade veroorzaakt door natuurrampen in lidstaten of kandidaat-lidstaten te verlichten.

De aan Türkiye verstrekte subsidie ​​is in twee opzichten aanzienlijk. Ten eerste is het de grootste subsidie ​​uit het Solidariteitsfonds van de EU aan een kandidaat-lidstaat sinds de oprichting ervan in 2002, en ten tweede is het niet gebonden aan enig project of voorwaarde.

“In heel Europa was er een stroom van sympathie voor de verloren levens en de verwoeste huizen. Het is dan ook geen verrassing dat dit het grootste bedrag is dat ooit door het Solidariteitsfonds van de EU aan een kandidaat-lidstaat is toegekend”, aldus Ferreira.

Het fonds zal de wederopbouwinspanningen in de regio ondersteunen na de aardbevingsramp die plaatsvond op 6 februari. Alle activiteiten met betrekking tot het fonds, dat zal worden gecoördineerd door het Directoraat voor EU-zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen worden uitgevoerd in samenwerking met de Strategie en het directoraat Begroting, de relevante eenheden van het ministerie van Financiën en Financiën, en met de bijdragen van andere instellingen.

De ondertekeningsceremonie vond plaats op het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel, België. Brussel had beloofd in oktober 2023 hulp te verlenen aan Turkiye.