De Centrale Bank voert nog een renteverhoging van 500 basispunten door

De Centrale Bank voert nog een renteverhoging van 500 basispunten door

In lijn met de marktverwachtingen heeft de Centrale Bank haar beleidsrente, de repo-veilingrente voor één week, met 500 basispunten verhoogd van 30 procent naar 35 procent.

Sinds juni heeft de bank de beleidsrente met 2.650 basispunten verhoogd.

“De commissie besloot het monetaire verkrappingsproces voort te zetten om zo snel mogelijk het desinflatietraject in te zetten, de inflatieverwachtingen te verankeren en de verslechtering van het prijsgedrag onder controle te houden”, zei de bank op 26 oktober in een verklaring die daarna werd vrijgegeven. het Monetair Beleidscomité (MPC).

De beleidsrente zal worden bepaald op een manier die de monetaire en financiële omstandigheden schept die nodig zijn om een ​​daling van de onderliggende trend van de inflatie te garanderen en om de inflatiedoelstelling van 5 procent op de middellange termijn te bereiken, herhaalde de bank.

“De monetaire verkrapping zal zo veel als nodig en op een tijdige en geleidelijke manier verder worden versterkt totdat een aanzienlijke verbetering van de inflatievooruitzichten wordt bereikt”, aldus de verklaring.

De doorwerking van belastingregelgeving en kostendruk als gevolg van lonen en wisselkoersen, die recentelijk impact hebben gehad, is volgens de bank grotendeels voltooid.

Maar het waarschuwde ervoor dat het sterke verloop van de binnenlandse vraag, de hardnekkige inflatie in de dienstensector en de verslechtering van de inflatieverwachtingen een opwaartse druk op de inflatie blijven uitoefenen.

De onderliggende trend van de maandelijkse inflatie ligt op koers om te dalen, benadrukt de bank.

De maand-op-maand stijging van de consumentenprijzen vertraagde van 9,1 procent in augustus naar 4,75 procent in september, volgens de laatste gegevens van het Turkse Statistische Instituut (TÜİK).

Via het monetaire verkrappingsproces is de commissie vastbesloten om in 2024 een desinflatiekoers uit te stippelen, aldus de verklaring.

Buitenlandse directe investeringen, een stabiel verloop van de externe financieringsvoorwaarden, een aanhoudende toename van de deviezenreserves en de toename van de binnenlandse en buitenlandse vraag naar in Turkse lira luidende activa zullen aanzienlijk bijdragen aan de prijsstabiliteit, aldus de bank.

Het monetaire transmissiemechanisme zal verder worden versterkt door aanvullende stappen te ondernemen om het aandeel van de lire-deposito’s te vergroten, aldus het rapport.

“Naast de verhoging van de beleidsrente zal het Comité doorgaan met het nemen van beslissingen over kwantitatieve verkrapping en selectieve kredietverkrapping om het monetaire beleid te ondersteunen.”

De Centrale Bank zal dit jaar nog twee rentevergaderingen houden: de volgende op 23 november en de laatste op 21 december.