De Centrale Bank versoepelt de regels voor het onderhoud van effecten voor kredietverstrekkers

De Centrale Bank versoepelt de regels voor het onderhoud van effecten voor kredietverstrekkers

De Centrale Bank heeft aangekondigd dat zij de implementatie van het aanhouden van effecten op basis van de groei van de leningen zal schrappen en tegelijkertijd de maandelijkse maximale rentetarieven voor creditcards zal verhogen.

De bank zei dat ze overweegt om de praktijk voor het aanhouden van effecten “op korte termijn” te beëindigen.

Ook de effectenonderhoudsratio die wordt toegepast op verplichtingen die onderworpen zijn aan effectenonderhoud wordt volgens de bank verlaagd van 4 procent naar 1 procent.

De Centrale Bank blijft het macroprudentieel beleid vereenvoudigen om de functionaliteit van marktmechanismen en de macrofinanciële stabiliteit te waarborgen, aldus de centrale bank in een verklaring.

De bank begon vorig jaar met het versoepelen van de regels voor het onderhoud van effecten.

Ondertussen zei Fitch Ratings in een rapport dat GCC-banken met Turkse dochterondernemingen zouden moeten profiteren van de macro-economische aanpassing van Türkiye en de verschuiving ervan naar een meer conventioneel en consistent economisch beleid.

Desinflatie zou de netto monetaire verliezen van de dochterondernemingen moeten verminderen, en een langzamere depreciatie van de Turkse lira zou de negatieve kapitaalimpact van valutatranslatieverliezen moeten verminderen, aldus het ratingbureau.

Fitch heeft in maart 18 Turkse banken opgewaardeerd, waaronder verschillende dochterondernemingen van de GCC, na de upgrade van de staatsrating van Türkiye van ‘B’ met stabiele vooruitzichten naar ‘B+’ met positieve vooruitzichten

Fitch zei destijds dat de positieve vooruitzichten de verwachting weerspiegelen dat de algehele macro-economische beleidskoers van Türkiye consistent zal zijn met een aanzienlijke daling van de inflatie, evenals een voortdurende vermindering van de externe kwetsbaarheden.

In het rapport over de banken voorspelt Fitch dat de Turkse inflatie in 2024 gemiddeld 58 procent zal bedragen en in 2025 29 procent.

Ondertussen herhaalde de Centrale Bank in een brief aan de regering, waarin zij uitlegde waarom zij de inflatiedoelstelling niet haalde, dat desinflatie in de tweede helft van 2024 tot stand zal komen, en voegde eraan toe dat de coördinatie van het monetaire en begrotingsbeleid een cruciale rol speelt in dit proces.

“In deze context zijn het eenmaal per jaar herzien van het minimumloon, het vaststellen van door de overheid gereguleerde prijzen, loon- en belastingaanpassingen in overeenstemming met de inflatievoorspellingen van het middellangetermijnprogramma en het ondersteunen van het strakke monetaire beleid met een voorzichtig begrotingsbeleid van cruciaal belang voor het vaststellen van het verwachte desinflatietraject. ”, benadrukt de bank.

De bank onderstreepte dat zij haar strakke monetaire beleid zal handhaven totdat er een significante en permanente daling is in de onderliggende trend van de maandelijkse inflatie en totdat de inflatieverwachtingen convergeren naar de verwachte bandbreedte.

De bank kondigde ook aan dat de maandelijkse maximale rentetarieven voor creditcards werden verhoogd van 3,66 procent naar 4,25 procent door het bedrag dat aan de maandelijkse referentierente wordt toegevoegd, te verhogen van 55 basispunten naar 114 basispunten.