De buitenlandse schuld op korte termijn bedraagt ​​$175 miljard

De buitenlandse schuld op korte termijn bedraagt ​​$175 miljard

De buitenlandse kortetermijnschuld van Türkiye daalde vanaf eind 2023 met 0,2 procent tot 174,9 miljard dollar eind januari, zo bleek uit de officiële gegevens van 18 maart.

De buitenlandse kortetermijnschulden van de banken zijn met 2,2 procent gestegen tot 69,9 miljard dollar, terwijl de buitenlandse kortetermijnschulden van andere sectoren met 2,7 procent zijn gedaald tot 58,8 miljard dollar, aldus de Centrale Bank.

De kortlopende valutaleningen van de banken uit het buitenland stegen in dezelfde periode met 5 procent tot 13,2 miljard dollar.

“De valutadeposito's van niet-ingezetenen (behalve de banksector) bij ingezeten banken daalden met 2,3 procent en noteerden $19,5 miljard, terwijl de valutadeposito's van niet-ingezeten banken $20,4 miljard registreerden en daalden met 1,4 procent”, aldus de bank.

De tegoeden in Turkse lira van niet-ingezetenen stegen vanaf januari met 10,8 procent tot $16,8 miljard.

De kortetermijnschuld van de publieke sector, die bestaat uit staatsbanken, is met 3,4 procent gestegen tot 35,7 miljard dollar en de kortetermijnschuld van de particuliere sector is met 1,4 procent gedaald tot 93,1 miljard dollar vergeleken met eind 2023.

Volgens de Centrale Bank bestond de valuta-uitsplitsing van de buitenlandse kortetermijnschulden eind januari uit 50,5 procent Amerikaanse dollars, 22,5 procent euro, 10,8 procent lira en 16,2 procent andere valuta.