AKP onthult een echt gemeentelijk manifest voorafgaand aan lokale peilingen

AKP onthult manifest ‘echt gemeentelijk’ voorafgaand aan lokale peilingen

President Recep Tayyip Erdoğan heeft vooruitlopend op de komende lokale verkiezingen het verkiezingsmanifest van zijn regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) met de titel ‘echt gemeentelijk beleid’ onthuld.

“We zullen sterke nederzettingen bouwen die bestand zijn tegen rampen. We zullen een sociaal gemeentelijk beleid ontwikkelen dat gevoelig is voor alle sociale segmenten”, verklaarde Erdoğan op 30 januari tijdens een persconferentie waarin hij de prioriteiten van lokale besturen uiteenzette.

Met een knipoog naar de historische wortels van de partij grijpt Erdoğan terug op het eerste optreden van de AKP bij de lokale verkiezingen in 2004, waarbij hij hun blijvende inzet voor lokale ontwikkeling herhaalt. Deze keer presenteert de AKP echter een vernieuwde agenda onder de vlag van ‘echt gemeentelijk beleid’, gericht op het aanpakken van hedendaagse uitdagingen en ambities, zei hij.

Het manifest, dat uit acht hoofdpijlers bestaat, omvat beloften om prioriteit te geven aan rampenparaatheid, cultuurproducerende steden te cultiveren en sociale welzijnsinitiatieven binnen stedelijke economieën te ondersteunen.

Bovendien schetste Erdoğan een visie voor transparant en verantwoordelijk bestuur, gekoppeld aan een engagement voor milieubeheer.

De belangrijkste doelstellingen die in het manifestboekje worden uiteengezet, zijn onder meer het vergroten van de administratieve en financiële capaciteiten van lokale overheden door middel van gerichte hervormingen en het aanpakken van problemen variërend van ongeplande verstedelijking tot infrastructurele tekortkomingen.

De AKP omarmt een ethos van aanpassingsvermogen en innovatie en stelt zich steden voor die zijn uitgerust om de uitdagingen van de klimaatverandering en opkomende digitale technologieën het hoofd te bieden, terwijl ze tegelijkertijd opkomen voor de principes van inclusiviteit en cultureel behoud.

Centraal in de gemeentelijke agenda van de AKP staat het concept van ‘echt gemeentelijk beleid’, samengevat in dertien leidende principes die de nadruk leggen op productiviteit, eerlijkheid en patriottisme.

Erdoğans toespraak zinspeelde ook op vermeende “tegenslagen” in grote stedelijke centra, met name Istanbul en de hoofdstad Ankara, waar de belangrijkste oppositiepartij, de Republikeinse Volkspartij (CHP), overwinningen behaalde bij de verkiezingen van 2019.

“Onze natie zag dat degenen die bij de vorige verkiezingen de gemeentelijke overheden van ons hebben overgenomen, niets anders hebben bijgedragen aan onze steden dan dat ze vijf jaar verliezen”, zei hij. “Daarom hebben we echt gemeentelijk beleid centraal gesteld in ons verkiezingswerk.”

Met de herbenoeming van de zittende burgemeesters Ekrem İmamoğlu en Mansur Yavaş in Istanbul en Ankara wil de AKP de uitdaging aangaan met respectievelijk de kandidaten Murat Kurum en Turgut Altınok.

Erdoğan heeft zich uitgesproken over het grote belang van het terugwinnen van Istanbul voor de AKP, waarbij de slogan ‘Istanbul weer’ een centraal thema wordt in de verkiezingscampagne van zijn partij.