AI-ondersteuning in het onderwijs ter discussie

AI-ondersteuning in het onderwijs ter discussie

Op scholen en universiteiten ontstonden discussies over het voorbereiden van huiswerk met behulp van kunstmatige intelligentie, zei minister van Onderwijs Yusuf Tekin.

Tekin hield een toespraak bij de opening van de “Artificial Intelligence in Education Summit”, georganiseerd door het provinciale onderwijsdirectoraat van Istanbul en de Yıldız Technische Universiteit.

Tekin wees erop dat het onderwerp van de top het gebruik van kunstmatige intelligentiepraktijken in het onderwijs was en zei dat de wereld zich zeer snel ontwikkelt en dat de informatie en de gebruikte instrumenten snel veranderen.

“We leven in een zich snel ontwikkelende wereld. Een programma of applicatie die we vorig jaar gebruikten, kunnen we vandaag niet gebruiken. Het moet zeer regelmatig worden bijgewerkt. We zullen technologie gebruiken, maar we moeten anticiperen op de veranderingen die deze instrumenten zullen veroorzaken in ons sociale leven en onze moraal”, aldus de minister.

Tekin stelde dat sociale waarden beschermd moeten worden en benadrukte dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie besproken en besproken moet worden.

Verwijzend naar de kunstmatige intelligentie-robot ChatGPT zei de minister dat faculteitsleden aan universiteiten en docenten op scholen zijn begonnen te bespreken of studenten hun scriptie of soortgelijke opdrachten met hun eigen arbeid voorbereiden, waarbij hij opmerkte dat dit een morele situatie is.

Tekin benadrukte dat scholen in het land de technologie hebben ingehaald en verklaarde dat scholen momenteel over een internetinfrastructuur van verschillende kwaliteiten beschikken.