Volgens Yellen zijn de zorgen over commercieel vastgoed in de VS beheersbaar

Yellen noemt Amerikaanse commerciële vastgoedkwestie ‘beheersbaar’

De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, uitte op 6 februari haar bezorgdheid over de commerciële vastgoedsector in het huidige klimaat van hogere rentetarieven, maar voegde eraan toe dat de algehele situatie ‘beheersbaar’ zou moeten zijn.

In een toespraak voor de House Financial Services Committee merkte Yellen op dat bankentoezichthouders instellingen willen helpen deze omstandigheden te beheersen.

Ze voegde eraan toe dat de Financial Stability Oversight Council (FSOC), waarin financiële en staatstoezichthouders samenkomen, zich op de sector richt.

Voorlopig staan ​​de rentetarieven op een hoog niveau, terwijl vastgoedeigenaren ook worstelen met verschuivingen in hun werkpatronen in de nasleep van de COVID-19-pandemie, waarbij steeds meer kantoorpersoneel op afstand werkt.

Naarmate commerciële vastgoedleningen vervallen, zullen deze “geherfinancierd moeten worden in een context waarin de leegstand in sommige steden behoorlijk hoog is”, zei Yellen in zijn getuigenis.

“Het zal veel stress opleveren voor de eigenaren van deze eigendommen”, voegde ze eraan toe.

Maar ze zei: “Ik denk dat het beheersbaar is, ook al zijn er misschien instellingen die behoorlijk onder druk staan ​​door dit probleem.”

Banktoezichthouders werken nauw samen met de instellingen waarop zij toezicht houden om kredietnemers die met problemen kampen te beheren en samen te werken, aldus Yellen.

Ze willen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de reserves voor kredietverliezen voldoende zijn en dat de liquiditeit toereikend is.

In zijn getuigenis over het jaarverslag van de FSOC benadrukte Yellen ook dat het Congres wetgeving moet aannemen om de regulering van stablecoins mogelijk te maken.

Dit is een soort cryptocurrency die is ontworpen om een ​​relatief vaste prijs te hebben en meestal is gekoppeld aan een echte grondstof of valuta.

“FSOC is van mening dat het van cruciaal belang is dat er een federale regelgevingsvloer komt die voor alle staten geldt”, aldus Yellen.