Wetenschappers uiten hun bezorgdheid over onrein water in het aardbevingsgebied

Wetenschappers uiten hun bezorgdheid over onrein water in het aardbevingsgebied

Na onderzoek in de nasleep van de in Kahramanmaraş gecentreerde aardbevingen die elf provincies in rep en roer brachten, heeft een team van wetenschappers ontdekt dat de watervoorziening in sommige gebieden ongeschikt werd geacht voor consumptie, wat aanleiding gaf tot dringende aandacht voor de behoefte aan waterzuiveringsinstallaties.

De aardbevingen die op 6 februari 2023 plaatsvonden, troffen een uitgestrekt gebied aan en veroorzaakten grote verwoestingen, waaronder de waternetwerken.

Een groep wetenschappers van de Dokuz Eylül Universiteit (DEU) reisde vorige week naar de regio om onderzoek te doen.

Waternetwerken werden gerepareerd na de aardbeving. Door de aanhoudende aardbevingen kan er echter af en toe nog steeds troebel en modderig water stromen. Dit water mag niet worden gebruikt. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert dat de troebelheid van drinkwater niet hoger mag zijn dan 5 NTU.

“Uit de metingen die we deden kwam deze waarde op sommige plekken tussen de 10 en 50 naar voren. Ook bij de metingen die we een paar dagen later deden, zagen we deze waarde naar een normaal niveau dalen. We kunnen niet altijd watermonsters nemen in de putten die we als bronnen hebben geïdentificeerd. “Of het grondwater is onttrokken of verplaatst. Om wetenschappelijke resultaten te bereiken, moeten deze bronnen lange tijd worden gemonitord”, aldus professor Azize Ayol van de afdeling Milieutechniek van DEU.

Ayol vestigde de aandacht op de behoefte aan behandelingseenheden in de regio en zei: “De toegang tot schoon water in de regio’s kan lang duren. Er zijn gebieden waar deze waterbehandelingseenheden dringend moeten worden geïnstalleerd. Ik ben van mening dat waterzuiveringssystemen moeten worden geïnstalleerd wijdverspreid gemaakt, vooral in rampgebieden.”

Ayol deelde ook mee dat de waterbehandelingseenheden van DEU onmiddellijk na de aardbevingen in het rampgebied in gebruik zijn genomen en dat er momenteel zeven van hen in de regio zijn.