Verhuurders, huurders haasten zich om bemiddeling aan te vragen

Verhuurders, huurders haasten zich om bemiddeling aan te vragen

Nu de vereiste van verplichte bemiddeling bij huurgeschillen vanaf 1 september van kracht wordt, zijn er op de eerste dag maar liefst 494 aanvragen ingediend, aangezien huurgeschillen de eerste plaats innemen onder de gevallen die naar bemiddeling worden verwezen.

De krant Hürriyet meldde dat zodra de kantoren in de gerechtsgebouwen op 1 september in gebruik werden genomen, talloze huurders en verhuurders massaal een beroep deden op bemiddelaars in een poging hun al lang bestaande huurgeschillen op te lossen.

Van uitzettingskwesties tot meningsverschillen over de huurprijs: partijen die verwikkeld zijn in verschillende geschillen streven ernaar om via het bemiddelingsproces snel tot een oplossing te komen.

Er is met name sprake van een sterke stijging van het aantal aanvragen bij verschillende gerechtsgebouwen in Istanbul, waar recentelijk het grootste aantal rechtszaken over huurconflicten heeft plaatsgevonden. Onder de aanvragers bij de rechtbanken voor een bemiddelaar bestond 75 procent uit verhuurders en huurders.

“De bemiddelaar zal het terrein voorbereiden en hen geen oplossing bieden. De bemiddelaar zal de partijen faciliteren bij het vinden van hun eigen oplossingen. Zij zullen hun wensen aan elkaar verwoorden, en over drie weken, of met een extra week, vier weken later In totaal zullen ze dit proces afronden. In het geval dat er tijdens de bemiddelingssessies geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen juridische stappen worden ondernomen”, aldus minister van Justitie Yılmaz Tunç.

De recente bemiddelingsactie heeft tot doel de lasten van de rechtbanken te verlichten. Nu de huurprijzen exorbitant stijgen, is het aantal rechtszaken dat wordt aangespannen vanwege conflicten tussen verhuurders en huurders dit jaar aanzienlijk gestegen, aangezien ongeveer 65 procent van de zaken die de rechtbanken in Istanbul behandelen uit deze geschillen bestaat.

In overeenstemming met een wet die afgelopen maart door het parlement is aangenomen, zijn partijen nu verplicht tot bemiddeling over te gaan voordat ze een rechtszaak aanspannen in alle huur-, buurt- en eigendomsgeschillen.