Ramen van Vikingen: Weg van 'barbaars imago'

Ramen van Vikingen: Weg van ‘barbaars imago’

Vikingen hadden ramen – meestal alleen geassocieerd met middeleeuwse kerken en kastelen – wat betekent dat Noorse hoogwaardigheidsbekleders in kamers zaten die verlicht waren door openingen met glas, zeiden Deense onderzoekers op 5 oktober.

De glasruiten dateren van lang vóór de kerken en kastelen uit de Middeleeuwen waarmee glazen ramen geassocieerd worden, zeiden ze.

“Dit is weer een verschuiving ten opzichte van het beeld van ongekunstelde barbaarse Vikingen die met hun zwaarden zwaaien”, zegt Mads Dengsø Jessen, senior onderzoeker bij het Nationaal Museum in Kopenhagen.

De afgelopen 25 jaar hebben archeologen glasfragmenten gevonden bij zes opgravingen in Zuid-Zweden, Denemarken en Noord-Duitsland.

In Kopenhagen zijn 61 fragmenten van glasruiten geanalyseerd en onderzoekers concludeerden dat de stukken glas dateren van lang vóór de kerken en kastelen uit de Middeleeuwen en dat Vikingen tussen 800 en 1100 ramen met glasruiten hadden. vermoedelijk van 793 tot 1066.

De glasfragmenten “kunnen worden gedateerd in het Vikingtijdperk en moeten hoogstwaarschijnlijk ook in die periode in gebruik zijn geweest”, zegt Torben Sode, een conservator bij het museum die als eerste de punten met elkaar verbond.

Het museum zei dat glazen ramen bedoeld waren voor de hogere lagen van de samenleving en voor religieus gebruik, zoals het geval was in de rest van Europa. Dengsø Jessen zei dat er mogelijk glazen ramen waren in de enorme halgebouwen van de Vikingen.

Het museum zei: “Het is zeer waarschijnlijk dat de Vikingen (het glas) via handel hebben verworven.” De Noormannen, bekend als Vikingen, ondernamen grootschalige overvallen, kolonisaties, veroveringen en handel in heel Europa. Ze bereikten ook Noord-Amerika.

“In feite hebben we het over een gecultiveerde Viking-elite met koninklijke macht die gelijk was aan die van bijvoorbeeld Karel de Grote, koning van de Franken. Dit is iets dat vaak wordt weggelaten in de simplistische Hollywoodportretten van Vikingen”, aldus Dengsø Jessen.