Bedrijfsvertrouwen onder grote Japanse fabrikanten neemt toe

Ondernemersvertrouwen onder grote Japanse fabrikanten gestegen

Uit een belangrijk onderzoek onder de grootste Japanse fabrikanten bleek maandag dat het ondernemersvertrouwen voor het eerst in twee kwartalen is toegenomen, terwijl herziene cijfers lieten zien dat de economie verder is gekrompen.

klasse = “cf”>

De nauwlettend gevolgde Tankan-enquête van de Bank of Japan wordt gehouden voorafgaand aan een beleidsvergadering van de centrale bank later deze maand, waarbij de speculatie toeneemt dat de bank een nieuwe renteverhoging zal aankondigen.

De enquête geeft het verschil aan tussen het percentage bedrijven dat optimistisch is en het percentage bedrijven dat dat niet is. Een positief cijfer betekent dat meer bedrijven optimistisch zijn.

In juni stond de stand op plus 13, wat de verwachting van plus 11 overtrof. Dit volgde op eerdere standen van plus 11 in maart en plus 13 in december.

Los daarvan bleek maandag uit overheidsgegevens dat het bruto binnenlands product in de eerste drie maanden van 2024 met 0,7 procent is gekrompen, vergeleken met de eerdere schatting van een krimp van 0,5 procent.

Volgens gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken waren zwakkere investeringen in de publieke sector en in de particuliere woningbouw de oorzaak van de neerwaartse bijstelling.

Japan kon in de tweede helft van 2023 ternauwernood een technische recessie vermijden.

klasse = “cf”>

De bank verhoogde in maart voor het eerst sinds 2007 de financieringskosten, waarmee ze afstand nam van haar langlopende campagne van negatieve rentetarieven die was opgezet om de op drie na grootste economie ter wereld te stimuleren.

Uit de Tankan-enquête van gisteren bleek dat het vertrouwen onder niet-verwerkende bedrijven daalde van 34 naar 33 punten, wat in lijn is met de verwachtingen. Dit is de eerste daling in de afgelopen 16 kwartalen.