Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt deadline voor Syriërs om Istanbul te verlaten

Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt deadline voor Syriërs om Istanbul te verlaten

Fatma Aksu – ISTANBOEL

In de nasleep van de aangescherpte maatregelen tegen illegale migranten in Istanbul, heeft de provinciale migratieadministratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken een ultimatum gesteld aan Syriërs die tijdelijke bescherming genieten om Istanbul tegen 24 september te verlaten als ze in andere provincies zijn geregistreerd.

Officiële gegevens geven aan dat Istanbul de thuisbasis is van ongeveer 1,2 miljoen geregistreerde migranten, waaronder Syriërs onder tijdelijke bescherming en buitenlanders met een verblijfsvergunning voor studie of werk. Er wordt echter algemeen aangenomen dat het werkelijke aantal migranten in de stad aanzienlijk hoger is.

Uit recente inspecties op initiatief van het ministerie bleek dat een aanzienlijk aantal Syriërs illegaal in Istanbul verbleef, ondanks dat ze in andere provincies waren geregistreerd.

Om het probleem aan te pakken en de last van de overbevolking te verlichten, heeft het provinciebestuur de Syriërs opgeroepen om terug te keren naar hun geregistreerde provincies. De deadline voor naleving is vastgesteld op 24 september.

Syriërs moeten de stad verlaten of een verkeersvergunning aanvragen bij het provinciebestuur. Er is met name een uitzondering gemaakt voor Syriërs uit provincies die zijn getroffen door de aardbevingen van 6 februari, waardoor ze tot nader order tijdelijk in Istanbul kunnen blijven.

Een ambtenaar van het ministerie legde de grondgedachte achter de aflossingsvrije periode van twee maanden uit en verklaarde dat het de bedoeling is om individuen voldoende tijd te geven om hun werk en huisvesting op hun geregistreerde bestemmingen te regelen.

Het niet naleven van de deadline zal ertoe leiden dat wetshandhavers actie ondernemen om de Syriërs terug te sturen naar hun respectieve geregistreerde provincies.

De Tijdelijke Beschermingsregeling, zoals afgekondigd door het kabinet, schetst dat personen die herhaaldelijk zonder geldige reden hun verblijfplaats niet melden, hun tijdelijke beschermingsstatus zullen worden ingetrokken door de kantoren van de gouverneur. Zodra de tijdelijke beschermingsstatus afloopt, worden individuen beschouwd als illegale migranten en moeten ze het land verlaten.