Ministerie stuurt circulaire om schoolinspecties te verbeteren

Ministerie stuurt circulaire om schoolinspecties te verbeteren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een circulaire gestuurd met gedetailleerde strategieën voor het verbeteren van het toezicht en de bewaking van scholen en het voorbereiden van schoolbuschauffeurs met een gespecialiseerde opleiding naar alle 81 provincies van het land.

Volgens de gisteren uitgegeven circulaire zullen tijdens schooluren politieteams worden ingezet om tijdig in te grijpen in de verkeersdrukte voor en rond scholen.

In de circulaire staat ook dat de controles zullen worden geïntensiveerd op schoolbuschauffeurs die studenten en voetgangers niet de eerste voorrang geven. Afhankelijk van het prioriteitsniveau worden in en rond scholen bewakingscamera’s geïnstalleerd.

De inspecties zullen worden verscherpt om de openbare orde rondom scholen te waarborgen, en er zullen noodzakelijke maatregelen worden genomen om de verkoop van stoffen zoals alcohol, sigaretten en scherpe voorwerpen te voorkomen, waardoor leerlingen verslaafd kunnen raken en tot criminele activiteiten kunnen worden meegesleept.

Daarnaast worden de controles ook verscherpt op werkplekken zoals internetcafés, speelhallen en kiosken rondom scholen.

De inhoud van verkeerscampagnes op de bedrijfspagina’s van het Commando Generaal van de Gendarmerie en het Directoraat-generaal Veiligheid zal via sociale media worden gedeeld.

Ook werd gemeld dat er bewustmakings- en opleidingsevenementen zullen worden georganiseerd over zelfverdediging, misdaadpreventiemethoden, cyberveiligheid, verkeersveiligheid en drugs en stimulerende middelen.