Inflatie in eurozone daalt licht in juni

Inflatie in eurozone daalt licht in juni

Uit officiële gegevens blijkt dat de jaarlijkse inflatie in de eurozone in juni afnam, in lijn met de verwachtingen van analisten. Dit kwam doordat de stijging van de voedsel- en energieprijzen afnam.

klasse=”cf”>

De Europese Centrale Bank zal de vertraging van de inflatie opnieuw toejuichen, maar het percentage ligt nog steeds ver boven de doelstelling van 2 procent die de instelling in Frankfurt heeft geformuleerd.

Volgens het statistiekbureau van de EU stegen de consumentenprijzen in de eurozone in juni met 2,5 procent, een daling ten opzichte van de 2,6 procent in mei.

De cijfers voor mei waren hoger dan verwacht en lagen boven het percentage van 2,4 procent dat in april werd geregistreerd.

Economen die door FactSet en Bloomberg werden ondervraagd, voorspelden dat de inflatie in juni zou dalen tot 2,5 procent.

De kerninflatie, die de volatiele prijzen van energie, voedsel, alcohol en tabak uitsluit en een belangrijke indicator is voor de bank, bleef in juni onveranderd op 2,9 procent. Deskundigen hadden verwacht dat deze zou afkoelen tot 2,8 procent.

De inflatie is langzaam gedaald sinds deze in oktober 2022 een piek van 10,6 procent bereikte na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, waardoor de ECB gedwongen werd een ongekende reeks renteverhogingen door te voeren.

Op 6 juni verlaagde de ECB voor het eerst sinds 2019 de rente.

klasse=”cf”>

ECB-functionarissen hebben echter geprobeerd de verwachtingen van een nieuwe verlaging van de leenkosten te temperen tijdens hun vergadering in juli. Ze stelden dat er geen ‘vooraf vastgesteld’ rentepad was.

“Ons werk is nog niet gedaan en we moeten waakzaam blijven”, waarschuwde ECB-president Christine Lagarde op 1 juli.

“We zullen niet rusten totdat de wedstrijd gewonnen is en de inflatie weer op twee procent ligt”, voegde ze toe in een toespraak in Portugal.

Economen schatten de kans op een nieuwe renteverlaging tijdens de volgende vergadering van de ECB in juli laag in, maar de verwachting is dat de rente later dit jaar alsnog verlaagd kan worden.