IMF waarschuwt dat Groot-Brittannië voor moeilijke keuzes staat om de economie te herstellen

IMF waarschuwt dat Groot-Brittannië voor ‘moeilijke keuzes’ staat om economie te herstellen

Groot-Brittannië, waar de nieuwe Labour-regering net is aangetreden, staat voor moeilijke keuzes vanwege de hoge staatsschuld, waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds maandag.

klasse=”cf”>

Volgens de instelling in Washington zal “de belangrijkste uitdaging voor het begrotingsbeleid op de middellange termijn zijn om beter rekening te houden met de behoeften aan overheidsuitgaven, terwijl de staatsschuld zeker moet worden gestabiliseerd.”

De waarschuwing maakte deel uit van het jaarlijkse onderzoek van het IMF naar de economische en financiële situatie van het land, ook wel bekend als de Artikel IV-consultatie.

“Als er geen substantiële impuls wordt gegeven aan de potentiële groei, zal het stabiliseren van de staatsschuld moeilijke keuzes op het gebied van belastingen en uitgaven vergen”, aldus het IMF.

Volgens het Fonds is er behoefte aan grote investeringen, met name in de gezondheidszorgsector, tegen de achtergrond van chronisch gebrek aan financiering en een vergrijzende bevolking. Ook zijn er “ambitieuzer structurele hervormingen nodig om de potentiële groei te stimuleren.”

Maar het IMF benadrukte ook de noodzaak om de staatsschuld onder controle te houden, aangezien deze bijna 100 procent van het BBP van het land bedraagt.

Het IMF wees onder meer op de mogelijkheid om de belastinginkomsten van de overheid te verhogen door de CO2-belasting, de erfbelasting en de onroerendgoedbelasting te verhogen en de btw-grondslag te verbreden.

klasse=”cf”>

Hoewel het Fonds een ‘zachte landing’ voorspelde na een korte recessie eind vorig jaar, uitte het voorzichtigheid over de groei op de lange termijn. Het verwachtte dat deze gematigd zou zijn vanwege de zwakke productiviteitsgroei, de vergrijzing van de bevolking en de hoge mate van inactiviteit.

Aan de andere kant stelt het IMF dat de toegenomen immigratie tot nu toe heeft geholpen om deze negatieve effecten te compenseren, ondanks de aanhoudende last van de gevolgen van de Brexit, die echter in de loop van de tijd geleidelijk afnemen.

Het IMF bevestigde dat de inflatie weer op peil is en verwacht een lichte stijging tot 2,5 procent tegen het einde van het jaar. Dit zal echter slechts tijdelijk zijn.

Na een groei van bijna nul in 2023 wordt verwacht dat de Britse economie dit jaar met 0,7 procent zal groeien, voordat deze in 2025 versnelt tot 1,5 procent en in 2026 tot 1,7 procent.

Vrijdag begon in het Verenigd Koninkrijk een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis, na de overweldigende overwinning van de Labour Party onder leiding van Keir Starmer bij de algemene verkiezingen. Daarmee kwam er een einde aan 14 jaar conservatieve regering.

De nieuwe minister van Financiën Rachel Reeves, de eerste vrouw op deze post, zei maandag dat het nodig is om de economische groei te stimuleren, met name door de aanleg van infrastructuur te versnellen, vooral op het gebied van windenergie op land en huisvesting.