Het Parlement keert terug naar een drukke week na de Eid-vakantie

Het Parlement keert terug naar een drukke week na de Eid-vakantie

Het Turkse parlement zal deze week zijn zittingen hervatten na een pauze vanwege de Eid al-Adha-vakantie, met een volle agenda met onder meer discussies over crypto-activa, onderwijshervormingen, gerechtelijke veranderingen en zwerfhonden.

klasse = “cf”>

Een van de belangrijkste wetgevingspunten op de agenda is een wetsvoorstel betreffende regelgeving inzake crypto-activa.

Het wetsvoorstel, dat gepland staat voor debat in de algemene vergadering, schrijft voor dat dienstverleners toestemming krijgen van de Capital Markets Board (SPK) voor hun oprichting en activiteiten.

Degenen die worden betrapt zonder een dergelijke toestemming, riskeren gevangenisstraffen en hoge boetes volgens de nieuwe regels.

Bovendien staan ​​personen die betrokken zijn bij verduistering binnen deze entiteiten zware straffen te wachten, waaronder maximaal veertien jaar gevangenisstraf.

Bovendien vereist het wetsvoorstel dat cryptoplatforms hun voornemen kenbaar maken om binnen een maand na de inwerkingtreding van de wet een exploitatievergunning aan te vragen, of als alternatief binnen drie maanden een liquidatieprocedure te starten, waardoor de bescherming van de rechten van klanten wordt gewaarborgd.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat voorgestelde hervormingen van de beroepswet op het gebied van lesgeven de loopbaanontwikkelingsstructuren voor docenten zullen hervormen en maatregelen zullen introduceren om geweld tegen hen te bestrijden.

klasse = “cf”>

Het wetsvoorstel beoogt ook de benoemingsprocedures binnen de sector te herzien.

Ondertussen omvat een nieuw juridisch pakket dat aan het parlement zal worden voorgelegd, herzieningen van de definitie van ‘spionage’.

Handelingen zoals het plegen van misdaden namens het buitenland of hun inlichtingendiensten, die voorheen als gewone misdaden werden beschouwd, zullen nu worden geclassificeerd als spionage, waarop strengere straffen rusten.

Naast andere wetgevingskwesties is er een controversieel wetsvoorstel over zwerfdieren, dat aanleiding heeft gegeven tot publieke en politieke debatten.

Het wetsontwerp schetst specifieke richtlijnen voor het vangen en steriliseren van zwerfhonden.

Er zal prioriteit worden gegeven aan het oppakken van honden die zijn gecategoriseerd als agressief, vatbaar voor hondsdolheid of anatomisch misvormd. Degenen die als niet-bedreigend worden beschouwd, mogen op straat blijven, op voorwaarde dat ze worden gesteriliseerd.

Voor opgevangen zwerfdieren zullen degenen die als te ziek of te agressief worden beoordeeld om in opvangcentra te worden verzorgd, evenals degenen die niet binnen een maand worden geadopteerd, volgens het wetsvoorstel met euthanasie worden geconfronteerd.

Ondertussen zal het parlement op 25 en 26 juni partijgroepvergaderingen beleggen.