Finland is voor het zevende jaar het gelukkigste land ter wereld: studeren

Finland is voor het zevende jaar het gelukkigste land ter wereld: studeren

Finland bleef voor het zevende jaar op rij het gelukkigste land ter wereld, zo blijkt uit een jaarlijks door de VN gesponsord World Happiness Report dat op 20 maart werd gepubliceerd.

En de Scandinavische landen behielden hun plaats in de tien meest vrolijke landen, met Denemarken, IJsland en Zweden achter Finland.

Vergeleken met vorig jaar is Türkiye acht plaatsen gestegen in de lijst en staat nu op de 98e plaats.

Afghanistan, geplaagd door een humanitaire catastrofe sinds de Taliban in 2020 de controle herwonnen, bleef op de laagste plaats van de 143 onderzochte landen.

Voor het eerst sinds het rapport meer dan tien jaar geleden werd gepubliceerd, behoorden de Verenigde Staten en Duitsland niet tot de 20 gelukkigste landen; ze stonden respectievelijk op de 23e en 24e plaats.

Op hun beurt kwamen Costa Rica en Koeweit op de 12e en 13e plaats in de top 20 terecht.

Het rapport merkte op dat de gelukkigste landen niet langer een van de grootste landen ter wereld omvatten.

“In de top 10 van landen hebben alleen Nederland en Australië meer dan 15 miljoen inwoners. In de hele top 20 hebben alleen Canada en Groot-Brittannië meer dan 30 miljoen inwoners.”

De scherpste daling van het geluk sinds 2006-2010 werd genoteerd in Afghanistan, Libanon en Jordanië, terwijl de Oost-Europese landen Servië, Bulgarije en Letland de grootste stijgingen rapporteerden.

De geluksranglijst is gebaseerd op de door individuen zelf beoordeelde evaluaties van levenstevredenheid, maar ook op het bbp per hoofd van de bevolking, sociale steun, gezonde levensverwachting, vrijheid, vrijgevigheid en corruptie.

Jennifer De Paola, een geluksonderzoeker aan de Universiteit van Helsinki in Finland, vertelde AFP dat de nauwe band van Finnen met de natuur en een gezonde balans tussen werk en privéleven een belangrijke bijdrage leverden aan hun levenstevredenheid.

Bovendien hebben de Finnen mogelijk een ‘meer haalbaar begrip van wat een succesvol leven is’, vergeleken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar succes vaak gelijk wordt gesteld aan financieel gewin, zei ze.

De sterke welvaartsmaatschappij van de Finnen, het vertrouwen in de staatsautoriteiten, het lage niveau van corruptie en gratis gezondheidszorg en onderwijs waren ook van cruciaal belang.

“De Finse samenleving is doordrongen van een gevoel van vertrouwen, vrijheid en een hoge mate van autonomie”, aldus De Paola.

Uit het rapport van dit jaar bleek ook dat jongere generaties in de meeste regio's van de wereld gelukkiger waren dan hun oudere leeftijdsgenoten, maar niet in alle.

In Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland is het geluk onder groepen onder de 30 jaar dramatisch gedaald sinds 2006-2010, waarbij oudere generaties nu gelukkiger zijn dan jongeren.

Daarentegen is in Midden- en Oost-Europa het geluk in dezelfde periode op alle leeftijden substantieel toegenomen, terwijl in West-Europa mensen van alle leeftijden een vergelijkbaar geluksniveau rapporteerden.

De ongelijkheid in geluk nam in elke regio toe, behalve in Europa, wat door de auteurs als een ‘zorgwekkende trend’ wordt omschreven.

De stijging was vooral duidelijk onder de ouderen en in Sub-Sahara Afrika, en weerspiegelde de ongelijkheid op het gebied van “inkomen, onderwijs, gezondheidszorg, sociale acceptatie, vertrouwen en de aanwezigheid van ondersteunende sociale omgevingen op gezins-, gemeenschaps- en nationaal niveau”, aldus de auteurs. gezegd.