EU moet investeringen verdubbelen om klimaatdoelen te halen: rapport

EU moet investeringen verdubbelen om klimaatdoelen te halen: rapport

De Europese Unie moet haar gerichte investeringen verdubbelen om haar klimaatdoelstelling voor 2030 te halen, aldus een consortium van onderzoeksorganisaties. Het consortium waarschuwt dat Europa haar maatregelen op dit gebied moet versnellen.

klasse=”cf”>

Het realiseren van de doelstelling voor 2030 is essentieel voor het vermogen van de EU om de ambitieuze doelstelling van netto nul broeikasgasemissies tegen 2050 te verwezenlijken en een einde te maken aan de opwarming van de aarde.

Volgens het European Climate Neutrality Observatory (ECNO), dat de voortgang van de EU op weg naar koolstofneutraliteit bijhoudt, zijn er “veelbelovende tekenen van vooruitgang” bij het koolstofvrij maken van elektriciteitsopwekking en -industrie en bij het inzetten van schone technologie.

Maar “over het geheel genomen verloopt de voortgang momenteel nog te langzaam”, aldus een rapport.

De groep waarschuwde dat een gebrek aan klimaatfinanciering de transitie vertraagt.

“Zonder een ommekeer in de financiële wereld en het realiseren van de noodzakelijke investeringen, kan de transitie mislukken”, aldus een samenvatting voor beleidsmakers.

Het rapport is gebaseerd op gegevens uit 2022, toen de Russische inval in Oekraïne de EU in een energiecrisis stortte.

klasse=”cf”>

Dat jaar registreerde de EU een investeringstekort van 406 miljard euro (435 miljard dollar) voor alleen de energie-, bouw- en transportsector, vergeleken met wat nodig is om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen, zo ontdekten onderzoekers.

De EU heeft zich ertoe verbonden om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Om de klimaatdoelstelling te halen, moeten de jaarlijkse investeringen in die sectoren verdubbelen tot 800 miljard euro.

“Dat is de volgende uitdaging voor de Europese Commissie: een langetermijninvesteringsplan om de investeringskloof te dichten”, aldus Clara Calipel, medeauteur van het rapport en van het Institute for Climate Economics.

In de analyse werden de investeringsbehoeften vergeleken met wat huishoudens, bedrijven en overheden in de 27 EU-lidstaten in 2022 uitgaven.

Datzelfde jaar verdrievoudigden de subsidies voor fossiele brandstoffen ten opzichte van 2021 tot 190 miljard euro. Dit kwam doordat overheden huishoudens en bedrijven wilden ondersteunen die kampten met gestegen energieprijzen.

Volgens Calipel moeten subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk worden afgebouwd en worden gebruikt om de transitie te financieren. Dat kan bijvoorbeeld door huishoudens te helpen hun huis te renoveren, een warmtepomp te installeren en over te stappen op een elektrische auto.

Als we het tempo van klimaatactie willen opvoeren, moeten we ook de uitrol van hernieuwbare energie en de geleidelijke afbouw van steenkool, olie en gas versnellen.

Om de klimaatdoelstelling voor 2030 te realiseren, moet het aandeel hernieuwbare elektriciteit 1,4 keer sneller groeien en moet de uitfasering van fossiele brandstoffen 1,8 keer sneller verlopen, terwijl de uitfasering van gas achterblijft, aldus het rapport.