De begroting boekt een tekort van 154 miljard lira

De begroting boekt een tekort van 154 miljard lira

De begroting van de centrale overheid vertoonde in februari een tekort van 153,7 miljard Turkse lira ($4,8 miljard), aldus het ministerie van Financiën.

Het tekort, dat groter was dan het tekort van 151 miljard lira de vorige maand, daalde met 10 procent ten opzichte van februari 2023.

De totale inkomsten stegen vorige maand met 145 procent op jaarbasis tot 536 miljard lira, terwijl de belastinginkomsten met ruim 126 procent stegen tot 406 miljard lira.

De jaarlijkse stijging van de uitgaven bedroeg 77,2 procent tot 690 miljard lira.

De rente-uitgaven stegen ten opzichte van februari vorig jaar met 60 procent tot 54,8 miljard lira, terwijl de niet-rente-uitgaven 635 miljard lira bedroegen, wat neerkomt op een jaarlijkse stijging van 79 procent.

Bijgevolg produceerde de begroting van de centrale overheid een primair tekort van 99 miljard lira, een stijging ten opzichte van het primaire tekort van 29,6 miljard lira in januari.

Het begrotingstekort liep op van 202,8 miljard lira in januari-februari vorig jaar tot 304,5 miljard lira in de eerste twee maanden van 2024.

De inkomsten bedroegen 1,15 biljoen lira, een stijging van 127 procent per jaar, terwijl de belastinginkomsten met 114 procent stegen tot 923 miljard lira.

De uitgaven stegen met ruim 105 procent ten opzichte van een jaar geleden naar 1,46 biljoen lira, terwijl de rente-uitgaven met 217 procent stegen naar 176 miljard lira.

De niet-rente-uitgaven stegen met 96 procent op jaarbasis tot 1,28 biljoen lira.

Het primaire tekort daalde echter met 12,7 procent tot 129 miljard lira.

De regering voorspelt voor 2024 een begrotingstekort van 2,65 biljoen lira of 6,4 procent van het nationaal inkomen.

Zij verwacht dat het tekort in 2025 zal afnemen tot 1,8 biljoen lira (3,4 procent van het bbp).