Ankara verwacht concrete antiterrorismemaatregelen van NAVO-bondgenoten

Ankara verwacht ‘concrete antiterrorismemaatregelen’ van NAVO-bondgenoten

Turkije verwacht “concrete stappen” van zijn NAVO-bondgenoten in de strijd tegen terrorisme, zei minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan op 26 juni.

klasse = “cf”>

“De alliantie vereist dat alle leden maximale solidariteit tonen met elkaar in een gevoelig onderwerp als de strijd tegen terrorisme”, aldus Fidan.

Hij deed deze uitspraken tijdens een gezamenlijke persconferentie na de vierde bijeenkomst van het ‘samenwerkingsproces’ met zijn Roemeense en Poolse ambtgenoten.

Ook discussies over terrorismebestrijding stonden centraal tijdens deze bijeenkomsten, aldus Fidan.

“Het is ons meest natuurlijke recht om van onze bondgenoten te verwachten dat zij Turkije onvoorwaardelijk steunen in de strijd tegen het terrorisme”, zei hij, eraan toevoegend dat Turkije wacht op “concrete stappen”.

Fidan benadrukte hoe belangrijk het is dat de beloften die tijdens de komende NAVO-top in Washington zijn gedaan met betrekking tot terrorismebestrijding, worden nagekomen.

De minister herinnerde aan de beslissingen die vorig jaar tijdens de top in de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn genomen. Daarin werd opgeroepen tot eenheid en samenwerking tussen de lidstaten, met name wat betreft de wapenverkoop.

“Het is onverenigbaar met de geest van de alliantie dat lidstaten elkaar sancties opleggen”, aldus Fidan.

klasse=”cf”>

“Sancties en beperkingen hebben niet alleen gevolgen voor het geallieerde land waaraan ze worden onderworpen. Deze anomalie vermindert in wezen de afschrikkings- en verdedigingscapaciteit van de NAVO.”

Turkse functionarissen, waaronder Fidan, hebben voortdurend opgeroepen tot sterkere steun van NAVO-bondgenoten, vooral in de strijd van het land tegen de PKK.

Ankara bekritiseert de Amerikaanse partnerschappen met de YPG, die Türkiye beschouwt als de Syrische tak van de PKK, onder het voorwendsel van de strijd tegen ISIL. De VS beweren dat hun relatie met de YPG tactisch is en beperkt tot de strijd tegen ISIL in Noord-Syrië.