FM waarschuwt voor nieuwe crises te midden van ‘westerse stilte’ over Gaza

TÜRKIYE FM waarschuwt voor nieuwe crises te midden van ‘westerse stilte’ over Gaza De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan heeft zijn bezorgdheid geuit dat het aanhoudende conflict tussen Israël en Hamas tot verdere crises zou kunnen leiden "als de westerse landen hierover blijven zwijgen."

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan heeft zijn bezorgdheid geuit dat het aanhoudende conflict tussen Israël en Hamas tot verdere crises zou kunnen leiden “als de westerse landen hierover blijven zwijgen”.

Tijdens een zitting van de plannings- en begrotingscommissie van het parlement hekelde Fidan wat hij omschreef als ‘illegale belegering en onmenselijke aanvallen in Gaza’.

“Wat zelfs nog beschamender is, is dat de westerse landen die invloed hebben op Israël, zwijgen over de wreedheden in Gaza en Israël onvoorwaardelijk hebben gesteund”, verklaarde hij.

De topdiplomaat van Türkiye benadrukte dat het uitblijven van een veroordeling voor Gaza en de onvoorwaardelijke steun voor Israël ernstige gevolgen zouden kunnen hebben, “die mogelijk aanleiding zouden kunnen geven tot onvoorspelbare allianties.”

Fidan waarschuwde dat de situatie de deur zou kunnen openen voor nieuwe crises en de spanningen in de regio verder zou kunnen escaleren.

Hij beweerde dat Türkiye sinds het begin van de crisis actief betrokken is geweest bij diplomatieke inspanningen om het aanhoudende geweld een halt toe te roepen en verdere escalatie te voorkomen.

“We kunnen en zullen niet zwijgen tegenover de massale aanvallen op Gaza, de bombardementen op ziekenhuizen, scholen en moskeeën in naam van de vernietiging van Hamas”, verklaarde Fidan.

Fidan herhaalde zijn engagement voor een tweestatenoplossing en benadrukte de noodzaak van een garantiemechanisme om een ​​duurzame vrede in Gaza tot stand te brengen. “Het is niet mogelijk om de spiraal van geweld in de regio te doorbreken zonder de diepe historische onrechtvaardigheden en onwettigheid te compenseren die aan de basis liggen van de Palestijnse kwestie”, zei hij.

Fidan besprak de relatie van Türkiye met de Europese Unie en benadrukte het belang van het bevorderen van bilaterale banden te midden van geopolitieke uitdagingen.

Ondanks kritiek op het rapport van de Europese Commissie over Türkiye omdat het “een strategische visie ontbeert”, zei Fidan dat Türkiye zich blijft inzetten voor zijn EU-lidmaatschapsdoel en een constructief beleid blijft voeren om de samenwerking en dialoog op alle terreinen te verbeteren.

De minister sloot af door er bij de EU op aan te dringen concrete stappen te ondernemen om het lidmaatschap van het land te herstellen, waarbij hij de noodzaak van een toekomstgerichte aanpak benadrukte.