FM dringt in gesprek met de VN-gezant aan op vrede in Gaza

TÜRKIYE FM dringt aan op vrede in Gaza in gesprek met VN-gezant Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan heeft een telefoongesprek gevoerd met VN-gezant voor het Midden-Oosten Tor Wennesland, waarbij hij zich concentreerde op de escalerende humanitaire crisis in Gaza.

Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan heeft een telefoongesprek gevoerd met Tor Wennesland, VN-gezant voor het Midden-Oosten, waarbij hij zich richtte op de escalerende humanitaire crisis in Gaza.

Het gesprek onderstreepte de ‘urgentie van de implementatie van een tweestatenoplossing’ om de aanhoudende crisis aan te pakken’, onthulden diplomatieke bronnen.

De topdiplomaat van Türkiye vertelde de VN-gezant die benadrukte dat recente gebeurtenissen de dwingende noodzaak van een oplossing onderstreepten, aldus bronnen.

De discussie concentreerde zich op de tragische menselijke tol in Gaza, waarbij Fidan onderstreepte dat de internationale gemeenschap “snel en resoluut moet optreden”.

Fidan benadrukte de haalbaarheid van het oplossen van Palestijnse kwesties binnen het raamwerk van VN-resoluties en vastgestelde internationale parameters en drong aan op onmiddellijke actie om een ​​alomvattend staakt-het-vuren veilig te stellen, gevolgd door de totstandbrenging van een rechtvaardige en duurzame vrede.

Fidan bestempelde de huidige humanitaire situatie in Gaza als ‘onaanvaardbaar’ en benadrukte de noodzaak van intensievere inspanningen om de ononderbroken levering van humanitaire hulp aan de belegerde regio te garanderen.

De minister benadrukte de noodzaak om tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften van de bevolking en om het wijdverbreide lijden onder burgers te verzachten.