Monetaire verkrapping, vereenvoudiging levert resultaat op: Erkan

ECONOMIE Monetaire verkrapping, vereenvoudiging levert resultaten op: Erkan De stappen die zijn gezet in het kader van de monetaire verkrapping en de vereenvoudiging van het macroprudentiële raamwerk laten hun positieve effecten zien, aldus gouverneur van de centrale bank Hafize Gaye Erkan.

De stappen die zijn gezet in het kader van de monetaire verkrapping en de vereenvoudiging van het macroprudentiële raamwerk laten hun positieve effecten zien, aldus gouverneur van de centrale bank Hafize Gaye Erkan.

“We zetten onze vastberaden strijd tegen de inflatie voort met de sterke monetaire verkrapping waarmee we in juni zijn begonnen”, zei Erkan in het reguliere Financial Stability Report van de bank, dat op 16 november werd gepubliceerd.

Het aandeel van deposito’s in Turkse lira’s in het financiële systeem neemt toe, terwijl de afname van het aandeel van valutabeschermde deposito’s en deposito’s in vreemde valuta zowel de monetaire transmissie als de financiële stabiliteit versterkt, merkte ze op.

“We zullen vastberaden voorwaarts gaan, zonder onze doelstellingen op het gebied van prijs- en financiële stabiliteit in gevaar te brengen. We zullen effectief blijven communiceren in overeenstemming met de principes van transparantie en verantwoording.”

Na de monetaire verkrapping en de ondersteunende maatregelen van selectieve kredietverlening en kwantitatieve verkrapping is de kredietgroei weer in evenwicht gekomen, aldus het rapport van de bank.

Als reactie op de vereenvoudigingsmaatregelen die zijn genomen in het macroprudentieel beleid, hebben commerciële leningen een gestage groei laten zien, en is de samenstelling van commerciële leningen verbeterd dankzij de toename van het aandeel van export- en investeringsleningen, voegde het eraan toe.

De financiële schuldratio van de bedrijfssector blijft dalen, terwijl de positieve vooruitzichten voor de financiële indicatoren van bedrijven behouden blijven, aldus het rapport, waarbij wordt opgemerkt dat de financiële schuldratio van bedrijven uit de bedrijfssector aanzienlijk is verbeterd dankzij de daling van de financiële verplichtingen in verhouding tot de BBP.