Europa en de VS in mondiale race om geschoolde migranten

ECONOMIE Europa, VS in mondiale race om geschoolde migranten De Europese Unie bevindt zich in een "mondiaal ras" met de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland om geschoolde migranten op te halen, heeft de Europese Commissie erkend.

De Europese Unie is in een ‘mondiale race’ verwikkeld met de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland om geschoolde migranten binnen te halen, heeft de Europese Commissie erkend.

“Europa is verwikkeld in een mondiale race om talent, net zoals wij een mondiale race om grondstoffen en energie voeren”, zei commissaris Margaritis Schinas.

Hij somde de vier rivalen op toen de Europese Commissie nieuwe initiatieven presenteerde die bedoeld waren om de EU aantrekkelijker te maken voor externe professionals en om de mobiliteit voor hen binnen het blok te vergroten.

Een belangrijk initiatief was een “EU-talentpool”, die erop gericht was migrerende werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen.

Anderen probeerden de erkenning van graden en andere kwalificaties te bevorderen – een van de belangrijkste obstakels voor niet-Europese professionals, zoals architecten en artsen.

De Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn “zeer machtige concurrenten die voor onderdanen van derde landen eenvoudige mogelijkheden hebben om te immigreren en geschoolde beroepen te bekleden, waardoor hun economieën worden verrijkt”, aldus Schinas.

Hij presenteerde de initiatieven als de keerzijde van het EU-beleid om irreguliere migratie door economische migranten te ontmoedigen, een aanvulling op de legale routes voor immigratie waar Brussel op aandringt terwijl het ernaar streeft zijn asielregels te herwerken.

Een andere commissaris, Ylva Johansson, benadrukte dat, terwijl er in 2022 330.000 irreguliere aankomsten in de EU plaatsvonden, “we tegelijkertijd 3,5 miljoen beslissingen over legale immigratie hebben, tien keer meer.”

Ze onderstreepte het feit dat het snel vergrijzende Europa migratie nodig had om zijn vergrijzende beroepsbevolking aan te vullen.

“We zullen tegen 2030 zeven miljoen extra arbeidskrachten nodig hebben, alleen al vanwege de demografie”, zei ze, wijzend op de tekorten aan arbeidskrachten in de bouw- en gezondheidszorgsector.

Johansson zei ook dat de EU Talent Pool niet alleen gericht was op professionele migranten van het hoogste niveau, maar op “laag-, midden- en hooggeschoolde werknemers”.