De Chinese uitstoot zou in 2024 kunnen dalen als gevolg van de sprong in hernieuwbare energiebronnen

ECONOMIE De Chinese uitstoot zou in 2024 kunnen dalen dankzij een sprong in hernieuwbare energiebronnen. De Chinese CO2-uitstoot zal waarschijnlijk in 2024 dalen omdat de recordgroei van de capaciteit voor hernieuwbare energie nu voldoende is om aan de groeiende vraag te voldoen, zo blijkt uit een nieuwe analyse.

De CO2-uitstoot van China zal in 2024 waarschijnlijk dalen omdat de recordgroei van de capaciteit voor hernieuwbare energie nu voldoende is om aan de groeiende vraag te voldoen, zo blijkt uit een nieuwe analyse.

China is de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld en heeft de roep om een ​​ambitieuzere doelstelling voor koolstofneutraliteit terzijde geschoven dan de huidige doelstelling voor 2060.

Het Internationaal Energieagentschap zegt dat het land tussen 2023 en 2050 naar verwachting verantwoordelijk zal zijn voor 45 procent van de mondiale uitstoot van bestaande fossiele brandstoffen.

Maar China heeft ook in razend tempo duurzame energiecapaciteit geïnstalleerd, waarbij nieuwe zonne-energie alleen al in 2023 twee keer de totale geïnstalleerde capaciteit in de Verenigde Staten zal bedragen, aldus de analyse van de Britse klimaatsite Carbon Brief.

“Alleen al in 2023 nieuw geïnstalleerde zonne-, wind-, waterkracht- en nucleaire capaciteit zal naar schatting 423 terawattuur (TWh) per jaar genereren, wat gelijk staat aan het totale elektriciteitsverbruik van Frankrijk”, aldus het rapport van Lauri Myllyvirta van het Centre for Research on Energy. en Schone Lucht toegevoegd.

De enorme toename van de installatie en een verwachte opleving van de opwekking van waterkracht naarmate de droogte afneemt en de reservoirs opnieuw worden gevuld “zullen vrijwel gegarandeerd de opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot in 2024 doen afnemen”, aldus het rapport.

Die daling zou kunnen worden volgehouden omdat “het tempo van de uitbreiding van koolstofarme energie nu voldoende is om niet alleen te voldoen aan de gemiddelde jaarlijkse stijging van de Chinese vraag naar elektriciteit, maar deze zelfs te overtreffen”, aldus de analyse.

China gaat echter door met het uitbreiden van zijn steenkoolenergiecapaciteit, en het rapport waarschuwt dat dit “het toneel schept voor een confrontatie tussen de traditionele en nieuw opkomende belangengroepen van het land.”

De groei van hernieuwbare energie “bedreigt de belangen van de kolenindustrie en lokale overheden met een hoge blootstelling aan de kolensector”, aldus Carbon Brief.

“Van deze belanghebbenden kan worden verwacht dat zij zich tegen de transitie verzetten, waardoor er bezorgdheid ontstaat over mogelijke wegversperringen.”