Het begrotingstekort daalt in oktober

ECONOMIE Begrotingstekort daalt in oktober De begroting van de centrale overheid vertoonde in oktober een tekort van 95,5 miljard Turkse lira ($3,3 miljard), een daling ten opzichte van het tekort van 129 miljard lira in de voorgaande maand, zo blijkt uit gegevens van het ministerie van Financiën.

Uit gegevens van het ministerie van Financiën blijkt dat de begroting van de centrale overheid in oktober een tekort van 95,5 miljard Turkse lira ($3,3 miljard) vertoonde, een daling ten opzichte van het tekort van 129 miljard lira in de voorgaande maand.

De uitgaven stegen vorige maand met 85,2 procent ten opzichte van een jaar geleden tot 569 miljard lira, terwijl de rente-uitgaven slechts met 9,3 procent stegen. De jaarlijkse stijging van de niet-rente-uitgaven steeg echter met 104 procent.

De begrotingsinkomsten bedroegen in oktober 474 miljard lira, een robuuste stijging van 111 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

De belastinginning steeg jaar-op-jaar met 125 procent. De belastinginkomsten over de toegevoegde waarde stegen met 240 procent, terwijl de jaar-op-jaar stijging van de inkomsten uit speciale consumptiebelastingen ruim 130 procent bedroeg.

Als gevolg hiervan produceerde de begroting van de centrale overheid in oktober een primair tekort van 28,7 miljard lira, een daling ten opzichte van het primaire tekort van 58,5 miljard lira dat in september werd geboekt.

In de eerste tien maanden van 2023 bedroeg het begrotingstekort 608 miljard lira, een stijging ten opzichte van de 129 miljard lira in dezelfde periode vorig jaar.

De uitgaven en inkomsten stegen in de periode januari-oktober met respectievelijk 94 procent en 78 procent.

De begroting noteerde een primair tekort van 70 miljard lira, tegenover het primaire overschot van 160 miljard een jaar eerder.

In het laatste middellangetermijnprogramma voorspelt de regering dat het begrotingstekort in 2023 1,63 biljoen lira of 6,4 procent van het geschatte bbp zal bedragen. De regering verwacht dat het begrotingstekort in 2024 2,65 biljoen lira of 6,4 procent van het nationaal inkomen zal bedragen.

Volgens schattingen van de regering zal het tekort dalen tot 3,4 procent van het bbp in 2025 en verder naar 2,5 procent in 2026.